کلیات راجع به نرم افزار ETS

نرم افزار ETS طراحان سیستم میتوانند از این نرم افزار ETS (برنامه ETS) برای اتصال محصولات تولید کنندگان مختلف و دامنه های کاربردی مختلف استفاده کنند. تا یک تاسیسات واحد ایجاد کنند. تاسیسات KNX توسط یکی از دو حالت پیکربندی زیر قابل برنامه ریزی است: حالت آسان (E-Mode) در اینجا سیستم از طریق رایانه شخصی [...]