سیستم های خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا

خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء IOT سیستم‌های خانه هوشمند در دهه‌های گذشته به دلیل افزایش راحتی و کیفیت زندگی به محبوبیت زیادی دست یافته‌اند. اکثر سیستم های خانه هوشمند توسط گوشی های هوشمند و میکروکنترلرها کنترل می شوند. یک برنامه تلفن هوشمند برای کنترل و نظارت بر عملکردهای خانه با استفاده از تکنیک های [...]