خانه هوشمند ZigBee

ZigBee شبکه های حسگر بی سیم امروزه یکی از هیجان انگیزترین بازارهای فناوری است. طی پنج تا ده سال آینده، سنسورهای بی سیم تقریباً در همه صنایع اصلی و همچنین زندگی خانگی ما تأثیر قابل توجهی خواهند داشت. خانه هوشمند ZigBee نام خود را از روش زنگ و زیگ زنبورها در حین ردیابی بین گلها [...]