دزدگیر

سیستم دزدگیر دزدگیرها سیستم هایی هستند که برای تشخیص ورود غیر مجاز به ساختمان یا منطقه طراحی شده اند. آنها از مجموعه ای از سنسورهای دزدگیر، یک کنترل پنل دزدگیر و سیستم هشدار دهنده دزدگیر و اتصالات دزدگیر تشکیل شده اند. سنسورهای دزدگیر با روشهای مختلفی مانند نظارت بر اتصال در و پنجره، توسط آشکارسازهای [...]