تفاوت اتوماسیون ساختمان(هوشمند سازی ساختمان) و خانه هوشمند

تفاوت اتوماسیون ساختمان (هوشمند سازی ساختمان) و خانه هوشمند اگر در حال تحقیق در مورد هوشمند سازی ساختمان باشید. و یا در جستجوی قابلیتهای جدید هوشمند سازی ساختمان، احتمالاً با اصطلاحات خانه هوشمند(Smart Home) و اتوماسیون ساختمان(Home Automation) روبرو شده اید. و از خود می پرسید که تفاوت اتوماسیون ساختمان (هوشمند سازی ساختمان) و خانه [...]