انواع سنسور های ساختمان هوشمند و نحوه کار آنها

انواع سنسورهای ساختمان هوشمند و نحوه کار آنها دنیای سنسور های ساختمان هوشمند میتواند دنیایی گیج کننده باشد. گزینه های مختلف و اطلاعات فنی زیادی از ابتدایی تا امکان ناپذیر وجود دارد. ما برای معرفی انواع مختلف سنسور موجود و توضیح مزایای اصلی هریک، این لیستها را گردآوری کرده ایم. انواع سنسورهای ساختمان هوشمند: سنسورهای [...]

هوشمند سازی بیمارستان

درباره هوشمند سازی بیمارستان در معرفی هوشمند سازی بیمارستان (هوشمند سازی ساختمان) به بیان ساده، بیمارستان های هوشمند بیمارستانهایی هستند که فرایندهای بالینی، سیستم های مدیریتی و حتی زیرساخت های جدید را بهینه، طراحی مجدد و یا ایجاد می کنند. همه این موارد با زیرساخت های شبکه دیجیتالی، شبکه های بهم پیوسته ممکن می شوند [...]

رفتن به بالا