کنترل روشنایی DMX چیست؟

کنترل روشنایی DMX کنترل روشنایی DMX یک پروتکل کنترل روشنایی است که به کاربران اجازه می دهد تا کنترل نهایی بر نیازهای نوری خود داشته باشند. اگرچه این تنها در مورد روشنایی کاربرد ندارد، اما نورپردازی رایج ترین استفاده برای DMX است. روشنایی هوشمند DMX به عنوان راهی برای تعیین نوار برای تولید کنندگان روشنایی [...]