شرکت مهندسین هوشمند سازی کارن

سوابق موسسین شرکت کارن

ماموریت شرکت کارن

موسسین شرکت کارن

احمد معصومی
احمد معصومیمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
کارشناسی برق-الکترونیک و کارشناسی ارشد برق- مخابرات
10 سال سابقه اجرایی در سمت های کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی پروژه های نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم های کنترل، تاسیسات و مخابرات مترو تهران
علی ضرغامی
علی ضرغامیرئیس هیئت مدیره
کارشناسی برق-الکترونیک
15 سال سابقه اجرایی در سمت های مشاور، کارشناس، سرپرستی و مدیریت پروژه های نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم های کنترل، تاسیسات و مخابرات مترو تهران
ابوالفضل سلطانی
ابوالفضل سلطانینائب رئیس هیئت مدیره
کارشناسی برق-قدرت
10 سال سابقه اجرایی در سمت های کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی پروژه های نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم های کنترل، تاسیسات و مخابرات مترو تهران
ابوالفضل دزواره
ابوالفضل دزوارهسهامدار
کارشناسی و کارشناسی ارشد برق- الکترونیک
10 سال سابقه اجرایی در سمت های کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی پروژه های مخابراتی
محمود بیات
محمود بیاتسهامدار
کارشناسی کامپیوتر – نرم افزار
10 سال سابقه اجرایی در سمت های کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی پروژه های نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم های کنترلی

پروتکل های شرکت کارن

برندهای شرکت کارن

مجوز های شرکت مهندسین هوشمند سازی کارن

  • دوره آنلاین KNX شرکت کارن
  • دوره مقدماتی KNX شرکت کارن
  • دوره HVAC KNX شرکت کارن
  • دوره پیشرفته KNX شرکت کارن
  • جواز تاسیس شرکت کارن
  • گواهی تحقیق و توسعه
  • پروانه کسب تولید دوربین مداربسته شرکت کارن
  • پروانه کسب فعالیت مجازی شرکت کارن
  • عضویت اتاق بازرگانی شرکت کارن
  • مجوز فعالیت انفورماتیک شرکت کارن