هیچ محصولی یافت نشد.

دسته بندی سیستمهای اعلام حریق:

هر مکانی بر اساس کاربری و اهداف حفاظت و الگوی حفاظت تعیین شده، نیاز به فن آوری و سیستم متفاوت کشف و اعلام حریق برای رسیدن به آن اهداف را دارد. امروزه محصولات اعلام حریق بسیار متفاوتی(بعنوان مثال چراغ سردر اعلام حریق و …) برای کاربردهای متفاوت طراحی و ساخته شده اند که بعضی بسیار کارایی بالا دارند و طبیعتا برای مکانهای حساس و با ارزش بکار گرفته می شود.

سیستمهای اعلام حریق متداول Conventional systems

سیستمهای اعلام حریق آدرس  پذیر Addressable systems

سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر آنالوگ Analogue addressable

سیستمهای مکشی Aspirated systems

سیستمهای اعلام حریق رادیویی Radio fire systems

سیستمهای اعلام حریق تصویربرداری Camera

محصولات اعلام حریق

کلیدهای اعلام حریق دستی (شستی اعلام حریق)

آژیر اعلام حریق  (Sounders)

سنسور (دتکتور)  detectors

دتکتور گرما  Thermal detectors

دتکتور دود  Smoke detectors

دتکتور دود نوری  Optical smoke detectors

دتکتور شعله  flame detector

دتکتور دما  heat detector

چراغ سردر اعلام حریق

عنوان

رفتن به بالا