دوربین مداربسته

هدف این مقاله ارائه مرجعی است که بر اساس آن نصب کنندگان سیستم های دوربین مدار بسته، چه دوربین مداربسته آنالوگ، چه دوربین مداربسته دیجیتال و چه ترکیبی از این فناوری ها، بازرسی شوند تا اطمینان حاصل شود که عملکردها و عملکرد سیستم های دوربین مدار بسته نصب شده توسط پیمانکار مجاز و مشتری یا کاربر سیستم دوربین مداربسته در مرحله طراحی سیستم از فرآیند، در سطوح مورد توافق است.

تعاریف در دوربین مداربسته

این قسمت به تشریح اصطلاحات موجود در دوربین مداربسته میپردازد.

سیستم دوربین مدار بسته:

سیستمی متشکل از دستگاه های الکترونیکی یا سایر دستگاه هایی که برای نظارت یا ضبط تصاویر در داخل یا در مجاورت ساختمان طراحی یا ساخته شده اند.

نصب و راه اندازی دوربین مداربسته (نصب):

نصب و راه اندازی متشکل از اجزای سخت افزاری و نرم افزاری یک سیستم دوربین مدار بسته، به طور کامل نصب شده و برای نظارت در محل یا در مجاورت آن کار می کند.

نحوه نصب دوربین مداربسته

نحوه نصب دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته (دوربین):

یک دستگاه تصویربرداری است که از یک تصویر سیگنال ویدئویی تولید می کند.

دوربین مداربسته با تشخیص حرکت

تجهیزات دوربین مدار بسته:

شامل دوربین مدار بسته به همراه لنز مناسب و تجهیزات جانبی لازم می باشد.

محفظه دوربین:

محفظه ای برای حفاظت فیزیکی و/یا محیطی دوربین مدار بسته، لنز و تجهیزات جانبی.

محفظه دوربین مداربسته

مشتری دوربین مداربسته:

خریدار سیستم دوربین مدار بسته یا نماینده (های) خریدار که به منظور خرید سیستم دوربین مدار بسته تعیین شده است.

داده های دوربین مدار بسته:

تصویر، متا و سایر داده های سیستم دوربین مدار بسته.

داده در دوربین مداربسته

مستندات دوربین مداربسته:

اسناد و مدارک (یا سایر رسانه ها) که در طول طراحی، نصب و تحویل سیستم دوربین مدار بسته مربوط به جزئیات سیستم دوربین مدار بسته، شامل کاغذبازی (یا سایر رسانه ها) مربوط به نگهداری (در صورت لزوم)تهیه شده اند.

وقایع ضبط شده در دوربین مداربسته:

ضبط حادثه در دنیای واقعی توسط دوربین مداربسته

مثال: آتش سوزی (خانه سوزان)، نفوذ (درب شکسته) یا شخص در حال حرکت، قطع برق، اتصال کوتاه، نفوذی به داخل یا داخل مجاورت محل.

 

انتقال تصویر دوربین مداربسته:

انتقال داده های دوربین مداربسته از محل اصلی به محل ذخیره ثانویه با حداقل تغییرات لازم.

وضعیت خطا در دوربین مداربسته:

وضعیت سیستم که مانع از عملکرد عادی سیستم دوربین مدار بسته یا قطعات آن می شود.

نرخ فریم در دوربین مداربسته:

تعداد نمونه برداری دوربین مداربسته با واحد فریم در ثانیه

روشنایی دوربین مداربسته:

میزان روشنایی منطقه ای که باید تحت نظارت دوربین مداربسته باشد.

روشنایی تصویر دوربین مداربسته

تصویر دوربین مداربسته:

نمایش قابل مشاهده یک قاب به صورت یک شبکه مستطیلی از پیکسل ها.

ارتباطات متقابل دوربین مداربسته:

به این وسیله پیامها و/یا سیگنالها بین اجزای سیستم دوربین مدار بسته منتقل می شوند.

اتصالات دوربین مداربسته

لنز دوربین مداربسته:

یک دستگاه نوری است برای نمایش تصویر یک صحنه مورد نظر بر روی سطح حساس به تصویر دوربین مداربسته.

پوشش لنز دوربین مداربسته

آلارم دوربین مداربسته:

انتقال آلارم یا پیام سیستم دوربین مدار بسته به یک سیستم خارجی.

رخداد در دوربین مداربسته

اپراتور دوربین مداربسته:

فرد مجاز (یک کاربر) که از سیستم دوربین مدار بسته برای مقصود خود استفاده می کند.

پاسخ دهی دوربین مداربسته:

هر فرمان کنترلی، تغییر شرایط سیستم یا اطلاعات به دستگاههای خارجی یا افرادی که توسط هشدارها، خطاها، پیامها یا محرک ها هدایت می شوند.

ارزیابی ریسک دوربین مداربسته:

تأثیر منفی بالقوه بر دارایی یا ارزش که ممکن است ناشی از برخی رویدادهای آتی با احتساب ضرر باشد.

مانیتورینگ دوربین مداربسته:

مشاهده یا بازرسی افراد یا اماکن برای اهداف امنیتی از طریق سیستم های هشدار، سیستم های دوربین مدار بسته یا سایر روشهای نظارتی.

اجزای سیستم دوربین مداربسته:

موارد جداگانه ای از تجهیزات که هنگام پیکربندی یک سیستم دوربین مدار بسته را تشکیل می دهند.

منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) دوربین مداربسته:

دستگاهی که در صورت قطع منبع تغذیه اصلی سیستم الکتریکی ، از باتری آن پشتیبان تهیه می کند، از کار می افتد یا از سطح توان مورد نیاز برای عملکرد سیستم الکتریکی موردنظر خارج می شود. سیستم UPS ممکن است برای مدت زمان چند دقیقه یا چند ساعت تغذیه پشتیبان سیستم دوربین مداربسته را تهیه کند.

یو پی اس دوربین مداربسته

کاربر دوربین مداربسته:

فرد مجاز برای استفاده از سیستم دوربین مدار بسته به منظور مورد نظر خود.

مرور کلی سیستم دوربین مداربسته

هیچ محدودیت نظری برای تعداد دوربین ها و مانیتورهایی که ممکن است در نصب دوربین مدار بسته استفاده شوند وجود ندارد، اما در عمل، این امر با ترکیب کارآمد تجهیزات کنترل و نمایش و توانایی اپراتورها در مدیریت سیستم محدود می شود.

بررسی مکان نصب دوربین مداربسته

معیارهای بالا با بررسی موقعیت مکانی که قرار است سیستم دوربین مدار بسته نصب شود تعیین می شود. این بررسی موقعیت مکانی باید موارد زیر را نیز در نظر بگیرد:

الف) ریسک

ب) محتویات

ج) ساختمان

د) سطوح نظارت

مکانسنجی دوربین مداربسته

بررسی مکان باید حداقل جزئیات کافی برای پاسخگویی به الزامات امنیتی مشتری را داشته باشد و منجر به تهیه نقشه سایت با نقاط موقعیت یابی بهینه دوربین های مداربسته در نقشه سایت شود. هدف از مکان یابی و نقشه سایت شناسایی بهترین مکان ها برای دوربین های مداربسته، جهت نور طبیعی، مشکلات احتمالی و واقعی محیط زیست است.

طراحی سیستم

اهداف مرحله طراحی سیستم تعیین میزان سیستم دوربین مدار بسته است. تجهیزات مناسب را انتخاب کرده و پیشنهاد طراحی سیستم دوربین مدار بسته را تهیه کنید. طراح سیستم دوربین مدار بسته همچنین باید با توجه به نیازهای مشتری و/یا کاربر در مورد اهداف تصاویر دوربین مداربسته مطلع شود.

طراحی سیستم دوربین مداربسته

در مواردی که هدف از طراحی سیستم دوربین مدار بسته صرفاً به منظور مشاهده تصاویر افراد است یا در مواردی که از جمله اهداف طراحی سیستم است، بین وظیفه اپراتور و اندازه هدف (شخص) روی صفحه رابطه وجود دارد. اگر هدف شخص است و سیستم دوربین مدار بسته دارای وضوح محدود کننده نصب شده بهتر از 400 خط تلویزیون است ، حداقل اندازه های هدف باید:

(i) برای شناسایی، هدف باید حداقل 120 درصد از ارتفاع صفحه را نشان دهد.

(ii) برای تشخیص، هدف باید حداقل 50 درصد از ارتفاع صفحه را نشان دهد.

(iii) برای تشخیص، هدف باید حداقل 10 درصد از ارتفاع تصویر را نشان دهد.

(iv) برای نظارت (به عنوان مثال کنترل جمعیت) ، هدف باید حداقل 5 درصد از ارتفاع تصویر را نشان دهد.

در مواردی که از فناوری دوربین مدار بسته دیجیتال استفاده می شود و هدف مورد نظر یک شخص یا افراد است، باید سطح معادل کیفیت اعمال شود.

اندازه نسبی یک شخص در دوربین مداربسته

شکل 1 – مثال گرافیکی

هنگام طراحی سیستم دوربین مداربسته، نصب کنندگان باید ارزیابی ریسک را برای تعیین سطح ریسک انجام دهند و همچنین سیستم دوربین مدار بسته را با توجه به عملکرد مشاهده یا نظارت که توسط مشتری و/یا کاربر توصیف شده است، طراحی کنند. عملکرد مشاهده یا نظارت می تواند شامل موارد زیر باشد:

کنترل ترافیک

سرقت

ورود غیر مجاز

هنگام طراحی نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته، معیارهای زیر تحت عناوین الزامات عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و در قالب قابل فهم و شفاف مستند می شوند:

نیازمندیهای عملیاتی

الف) هدف (های) نظارت.
ب) تهدید یا فعالیت احتمالی که باید نظارت و/یا ثبت شود.
ج) تعیین مناطق یا اشیایی که نیاز به نظارت دارند.
د) تعیین تعداد دوربین های مداربسته و مکان آنها برای نظارت بر مناطق و اجسام مورد توافق.
ه) هدف (های) در نظر گرفته شده و نرخ فریم متناسب با سرعت هدف در محل تحت نظارت.
و) پاسخ لازم برای تشخیص یک رویداد.
ز) شیوه ای که در آن تصاویر مشاهده و ضبط می شوند.
ح) نحوه خروج داده ها از سیستم به ثبت دائمی.
ط) افرادی که نیاز به دسترسی به داده های ثبت شده دارند.
ی) انتخاب دوربین های مدار بسته و تجهیزات بسته به شرایط محیط کار.
ک) پیکربندی مرکز کنترل شامل محل ایمن تجهیزات کنترل.
ل) منابع تغذیه؛ استفاده از یک سیستم مینی یو پی اس باید در شرایطی که یو پی اس در محل وجود ندارد مورد توجه قرار گیرد.
م) روشهای عملکردی و عملیاتی.
ن) نگهداری و تعمیر.
o) ارزیابی روشنایی موجود و در نظر گرفتن روشنایی جدید یا اضافی از جمله استفاده از دوربین های دوربین مدار بسته یا لامپ های مادون قرمز.
ص) وضوح تصویر مورد نیاز است.
س) تعیین مناسب ترین روش انتقال مورد استفاده.
r) تکنیک فشرده سازی برای ضبط (در صورت لزوم).

طراحی سیستم دوربین مدار بسته باید منعکس کننده دستورالعمل ها یا درخواست های مشتری و/یا کاربر در مورد نیازهای سیستم از جمله، در صورت لزوم، عملکرد (های) هشدار ، نمایش، ضبط و صادرات/بایگانی باشد.

یک فرم الزامات عملیاتی باید برای هر دوربین در یک سیستم دوربین مدار بسته تکمیل شود. در مواردی که دوربینهای مداربسته دارای الزامات عملیاتی یکسان هستند، آنها را می توان در یک فرم گروه بندی کرد، با توجه به اینکه مرجع و مکان دوربین مداربسته برای هر دوربین مدار بسته ذکر شده است.

در مواردی که سیستم دوربین مدار بسته نصب شده و با آشکارسازها یکپارچه شده است الزامات زیر باید رعایت شود:

آشکارسازها باید مطابق با الزامات I.S. EN 50131-1، همانطور که قابل اجرا است. توصیه های سازنده در نصب دوربین های دوربین مداربسته با استفاده از تشخیص ویدئو باید رعایت شود.

محدوده هر آشکارساز نباید بیشتر از میدان دید هر دوربین مدار بسته مرتبط باشد.

محدوده هر آشکارساز نباید هیچ منطقه ای خارج از سایت یا مکان را پوشش دهد.

موقعیت هر آشکارساز باید طوری انتخاب شود که تحت تأثیر طلوع یا غروب خورشید قرار نگیرد.

آشکارسازهای متعدد نباید به یک ورودی متصل شوند مگر اینکه به طور جداگانه توسط تجهیزات کنترل دوربین مدار بسته مشخص شوند.

در مواردی که بررسی مکان و اسناد طراحی سیستم نشان می دهد که نور اضافی مورد نیاز است و در مواردی که به مشتری و/یا کاربر توصیه شده و با آن موافقت شده است ، نصب چنین روشنایی باید برای روشن شدن میدان دید هر دوربین کافی باشد.. جایگزینی روشنایی باید مطابق با نیازهای سازنده انجام شود.

طرح پیشنهادی سیستم دوربین مداربسته

یک پیشنهاد طراحی سیستم باید برای ارائه به مشتری آماده شود. این پیشنهاد باید شامل اطلاعات مندرج در ضمیمه 3 باشد. یک نمونه پیشنهاد طراحی سیستم در ضمیمه 4 موجود است.

پیشنهاد طراحی سیستم ممکن است در مراحل دیگر پیاده سازی سیستم دچار تغییر شود. هرگونه تغییر باید بین پیمانکار دارای مجوز و مشتری و/یا کاربر توافق شود. در این موارد ، مستندات باید متناسب با آن اصلاح شوند.

برنامه ریزی نصب دوربین مداربسته

قبل از شروع نصب اجزای سیستم دوربین مدار بسته ، موارد زیر باید در نظر گرفته شود.

توصیه های سازنده

تمام اجزای سیستم باید مطابق توصیه های سازنده نصب شوند. اگر نصب قطعه مطابق توصیه های سازنده امکان پذیر نیست ، باید از سازنده یا تامین کننده مشورت کنید.

ملاحظات زیست محیطی

اجزای سیستم باید برای شرایط محیطی که باید در آن کار کنند مناسب باشد. نمونه هایی از ملاحظات زیست محیطی شامل تأثیر احتمالی تغییرات شاخ و برگ از فصل به فصل ، تأثیر احتمالی تغییرات روزانه و فصلی در شرایط نوری و آب و هوایی است.

نصب دوربین مدار بسته

صلاحیت

نصب باید توسط نصب کنندگان با آموزش و تجربه لازم انجام شود. نصب کنندگان باید ابزار و تجهیزات آزمایش لازم را برای نصب صحیح سیستم دوربین مدار بسته داشته باشند. در مواردی که از تجهیزات اندازه گیری استفاده می شود ، تجهیزات باید از استاندارد لازم برای ارائه دقت و صحت مورد نیاز برای نصب و آزمایش سیستم برخوردار باشند.

قبل از شروع کار ، تمام الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت باید در نظر گرفته شود.

این موارد با ماهیت محل متفاوت است و ممکن است هنگام نصب در مناطق خطرناک شامل تجهیزات مخصوص نصب باشد.

روشهای نصب برق باید با مقررات جاری ملی و محل مطابقت داشته باشد و نصب و راه اندازی برق توسط تکنسین هایی که در سطح مناسب واجد شرایط هستند انجام شود.

تست و پورسانت

بازرسی

بازرسی از سیستم باید انجام شود و پس از اتمام نصب سیستم دوربین مدار بسته برای تأیید اینکه سیستم دوربین مدار بسته مطابق با پیشنهاد طراحی سیستم نصب شده است ، مستند شود. هر گونه انحراف باید برای درج در سند مطابقت ثبت شود. نمونه چک لیست بازرسی در ضمیمه 5 موجود است.

آزمایش عملکردی

سیستم دوربین مدار بسته باید مورد آزمایش قرار گیرد و با الزامات مندرج در پیشنهاد طراحی سیستم که توسط سند مطابقت اصلاح شده است مقایسه شود.

مستندات نصب سیستم دوربین مداربسته

بر اساس پیشنهاد طراحی سیستم ، یک سند باید آماده شود تا هرگونه تغییر در طراحی دوربین مداربسته که در طول مراحل نصب ضروری است را منعکس کند. سند مجهز باید یک ثبت دقیق از سیستم دوربین مدار بسته نصب شده شامل هرگونه اطلاعات مربوط به تجهیزات نصب شده و محل آن باشد. پس از اتمام رضایت بخش بازرسی و آزمایش ، یک نسخه امضا شده و تاریخ دار از سند مطابقت به مشتری داده می شود.

تعمیر و نگهداری سیستم دوربین مداربسته

تعمیر و نگهداری یا سرویس پیشگیرانه منظم باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که سیستم دوربین مدار بسته در همان سطح عملکرد در زمان راه اندازی و واگذاری سیستم عمل می کند.

تعمیر و نگهداری ، تعمیر و نگهداری سیستم های دوربین مدار بسته فقط باید توسط یک پیمانکار انجام شود که دارای مجوز نصب کننده دوربین مداربسته معتبر است که توسط PSA صادر شده است.

مسئولیت مراقبت از سیستم مدار بسته به منظور نگهداری صحیح (بازرسی و سرویس) و تعمیر طبق برنامه یا ضرورت بر عهده مشتری است. برای تعمیر و نگهداری سیستم دوربین مدار بسته باید بین مشتری و یک شرکت دارای مجوز ترتیبی مستند ایجاد شود. ترتیبات باید برنامه نگهداری تعمیر شده مورد توافق را شامل شود:

 • فرکانس نگهداری مورد نیاز ،
 • آیا تعمیر و نگهداری از راه دور انجام می شود یا در محل ، و
 • الزامات چنین تعمیر و نگهداری

نگهداری پیشگیرانه باید شامل موارد مندرج در ضمیمه 6 این سند باشد. مشتری باید کتباً از تاریخ انجام تعمیر و نگهداری و هویت شخصی که تعمیر و نگهداری را انجام داده است مطلع شود.

هر جا که تعمیر و نگهداری در محل انجام می شود ، یک سند مستند باید توسط تکنسین/مهندس تعمیر و نگهداری و مشتری و/یا کاربر امضا شود. در صورت انجام هرگونه تعمیر و نگهداری از راه دور ، تکنسین/مهندس تعمیر و نگهداری باید اطلاعات مربوط به تعمیر و نگهداری را به مشتری و/یا کاربر ارائه دهد.

در صورتي كه شخص تعميرات اصلاحي يا پاسخگويي مورد توافق را انجام دهد ، مراجعه كننده بايد كتباً سندي را دريافت كند

 • تشریح وضعیت خطا که نیاز به اصلاح یا تعمیر دارد ،
 • اقدامات انجام شده برای رفع عیب ، و
 • تعهدی مبنی بر اینکه سیستم قبل از وقوع عیب به وضعیت عملیاتی مربوط بازگردانده شده است.

تغییرات ایجاد شده در نصب دوربین مدار بسته یا پیکربندی آن ، باید مستند شده و به صورت مکتوب به مشتری و/یا کاربر اطلاع داده شود و یک آزمایش بازرسی بر روی اجزا یا قسمتهای مربوطه سیستم انجام شود.

نمودار نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته

 

مقایسه سیستم های دوربین مداربسته موجود

با افزایش نگرانی در مورد حفاظت بهتر از افراد و دارایی ها ، بخش های امنیتی ملزم به ارائه سطح بالاتری از امنیت هستند: پیشگیری فعال ، آگاهی بهتر از موقعیت ، تشخیص زودتر ، شناسایی سریعتر و اقدام پیشگیرانه. انجام نظارت های برنامه ریزی شده ، آموزش کارکنان امنیتی به خوبی و اطمینان از ارتباط خوب بین همه طرفهای مرتبط ضروری است. نظارت تصویری نیز ضروری شده است. در حال حاضر بسیاری از سازمانها به طور مستمر در حال ارزیابی مجدد و افزایش نظارت تصویری خود هستند تا امنیت و کارایی عملیاتی مطلوب روزانه را تأمین کنند.

اگر قصد دارید نظارت تصویری آنالوگ خود را ارتقا دهید ، ارتقاء سیستم آنالوگ خود با جدیدترین فناوری IP ، کارایی و کارایی را افزایش می دهد. یک برنامه به روز رسانی مناسب از هزینه های اضافی و مشکلات ناخواسته جلوگیری می کند و از سرمایه گذاری شما در سیستم آنالوگ محافظت می کند. این مقاله دستورالعمل هایی را برای ارتقاء موفقیت آمیز و مهاجرت به سیستم نظارت تصویری IP IP برای کاربران سیستم آنالوگ پاناسونیک و غیر پاناسونیک ارائه می دهد.

مزایای فناوری دوربین مداربسته IP

2.1 روند بازار دوربین مداربسته

فناوری بیش از هر زمان دیگری باعث موفقیت کسب و کار می شود. IP های مبتنی بر استاندارد باز و فناوری های ویدئویی با وضوح بالا (HD) قطعاً بیشترین تأثیر مثبت را بر نظارت ویدئویی داشته اند. سیستم های آنالوگ خوب بودند اما سیستم های IP آینده هستند. (نمودار توسط Panasonic بر اساس اطلاعات معتبر ایجاد شده است.)

2.2 نظارت تصویری سیستم دوربین مداربسته  آنالوگ

ابتدا تفاوت سیستم های دوربین مداربسته آنالوگ و دوربین مداربسته IP را بررسی می کنیم. نمودارهای صفحه بعد سیستمهای آنالوگ معمولی را نشان می دهد. دوربین های آنالوگ داخلی/خارجی ، مانیتورهای آنالوگ و دستگاه های ضبط ویدیوی دیجیتال (DVR) از طریق یک سوئیچ ماتریس آنالوگ به یکدیگر متصل می شوند که ورودی های ویدئو را برای نظارت بر خروجی ها تغییر می دهد. اکثر دستگاه های DVR برای سیستم های کوچک دارای برخی از عملکردهای سوئیچینگ و همچنین عملکرد ضبط هستند. برای اتصال تجهیزات آنالوگ به کابل کواکسیال زیادی نیاز است. سیستم های نظارت تصویری آنالوگ ساده هستند ، اما عملکرد و قابلیت توسعه بسیار محدودی را ارائه می دهند.

نظارت تصویری سیستم دوربین مداربسته IP

نمودارهای سیستم IP مشابه شبکه های داده مبتنی بر IP مانند شبکه های شرکتی و اینترنت است. همه تجهیزات ، مانند دوربین های IP داخلی یا خارجی ، توسط کابل های اترنت (LAN) به هم متصل می شوند. سرور ماتریس IP یا سیستم مدیریت ویدیو (VMS) کل سیستم را مدیریت می کند. نظارت تصویری IP را می توان به راحتی با سایر سایت ها ، دستگاه های تلفن همراه و سایر سیستم ها مانند سیستم های تشخیص چهره شبکه کرد. در یک نصب کوچک ، اکثر ضبط کننده های ویدئویی شبکه (NVR) دارای برخی از توابع IP Matrix Server/VMS هستند. سیستم های نظارت تصویری IP باز ، غنی از ویژگی ها ، انعطاف پذیر ، مقیاس پذیر و آسان برای استفاده هستند.

راه حل های سیستم دوربین مداربسته آنالوگ، دوربین مداربسته IP یا ترکیبی:

برای شناسایی راه حلی که مناسب نیازهای شما است، باید:

 • محدوده های اصلی نگرانی های ایمنی را مشخص کنید و آنچه را که باید تحت نظارت باشد ، توضیح دهید.
 • برای هر منطقه ای که باید تحت نظارت باشد ، جزئیات تصاویر مورد نظر (کیفیت تصویر) و سطح روشنایی را مشخص کنید.
 • تعریف ویژگی های اصلی دوربین های فیلمبرداری ؛
 • مزایای یک ساختار سیمی را نسبت به ساختار سنتی در نظر بگیرید.

نصب دوربین مداربسته در مقیاس کوچک

نصب دوربین مداربسته در مقیاس کوچک

(مشاغل کوچک، گاراژ ماشین)

استفاده از سیستم دوربین مداربسته آنالوگ

1 دوربین مداربسته آنالوگ

1 کیت Plug&Play

نصب دوربین مداربسته در مقیاس کوچک/متوسط

نصب دوربین مداربسته در مقیاس کوچک , متوسط

ساختمان تجاری، پارکینگ

استفاده از دوربین مداربسته آنالوگ
استاندارد از دو تا شانزده دوربین مداربسته

استفاده از دوربین مداربسته IP
برای وضوح بالا

نصب دوربین مداربسته در مقیاس کوچک/متوسط

نصب دوربین مداربسته در مقیاس کوچک و متوسط

سوپر مارکت

استفاده از سیستم دوربین مداربسته ترکیبی
دوربین مدار بسته/IP با ساختار سیمی

نصب دوربین مداربسته در مقیاس وسیع

نصب دوربین مداربسته در مقیاس وسیع

مرکز خرید

استفاده از دوربین مداربسته IP
با ساختار سیمی

مزیت فناوری دوربین مداربسته IP

مزایای دوربین مداربسته IP ، قابلیت زوم دوربین مداربسته

به لطف وضوح بالا (HD و Full HD)، صحنه ای که در حالت “تشخیص” فیلمبرداری شده است می تواند بزرگنمایی شود تا افراد بتوانند شناسایی شوند.

اهداف و عملکردهای یک سیستم دوربین مدار بسته

حفاظت از اموال از طریق سیستم دوربین مداربسته

حفاظت از اموال از طریق سیستم دوربین مداربسته

اجازه می دهد منطقه ای برای عموم باز باشد در حالی که در برابر سرقت در مغازه ها ، پارکینگ ها یا محوطه ها محافظت می شود. سیستم دوربین مدار بسته نظارت مستقیم یا تأخیری (هنگام ضبط) یک یا چند منطقه از ساختمان را تسهیل می کند.

 • محوطه، پارکینگ، محل فروش و غیره

نظارت بر دسترسی از طریق سیستم دوربین مداربسته

نظارت بر دسترسی از طریق سیستم دوربین مداربسته

نظارت بر دسترسی به ساختمانها یا اماکن در خارج از ساعات کار نه تنها می تواند نفوذها را تشخیص دهد ، بلکه حوادث یا اقدامات مخرب را نیز ردیابی می کند. در دوره هایی که ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد ، سیستم دوربین مدار بسته به شما این امکان را می دهد تا با تشخیص حضور شخصی در نزدیکی خروجی یا کار با کنترل های دسترسی بازدیدکنندگان ، دسترسی دسترسی ها را مدیریت کنید.

 • ثبت دسترسی به ساختمان

نظارت بر رویدادها از طریق سیستم دوربین مداربسته

نظارت بر رویدادها از طریق سیستم دوربین مداربسته

هنگامی که به سایر سیستم های نصب شده در ساختمان یا محل متصل می شوید ، سیستم دوربین مدار بسته می تواند تصاویر مربوط به یک دوربین مرتبط با یک رویداد خاص را نمایش دهد.

 • نفوذ: تأیید و ثبت فوری در تشخیص نفوذ
 • آتش سوزی: تأیید وجود آتش در منطقه مورد نظر
 • زنگ فنی: تأیید یک مشکل فنی در ماشین آلات

فیلمبرداری دوربین مداربسته بصورت زنده

وظیفه اصلی دوربین فیلمبرداری یک صحنه به صورت زنده است.
به عنوان مثال ، ممکن است جالب باشد به مشتریان در یک مغازه نشان دهیم که محل های آن توسط دوربین مدار بسته با نمایش قابل مشاهده تصاویر بر روی صفحه ای که مستقیماً به دوربین متصل است ، کنترل می شود. علاوه بر بازدارندگی ، به کارگران مغازه اجازه می دهد تا از یک یا چند صحنه از یک مکان در فروشگاه مراقبت کنند.

ضبط تصاویر دوربین مداربسته

مشاهده و تجزیه و تحلیل تصاویر دوربین مداربسته

بسته به حساسیت صحنه برای تجسم (یا نوع ساختمان) ، ممکن است ذخیره تصاویر نیز ضروری باشد. این به شما این امکان را می دهد تا رویدادهایی را که اتفاق می افتد به منظور تفسیر بهتر آنها مرور کنید (برای مثال در مورد سرقت از مغازه).
مراقب باشید در دام ضبط مداوم نیفتید: علاوه بر اینکه (نسبتاً) هارد دیسک را سریع پر می کند ، جستجوی یک رویداد خاص در بین ضبط ها را نیز پیچیده می کند. ضبط ها باید برنامه ریزی شوند ، همانطور که مربوط است ، به عنوان مثال ، بر دسترسی به سایت در ساعات خاص تمرکز کنند.

تجسم و تجزیه و تحلیل تصاویر دوربین مداربسته

مشاهده و تجزیه و تحلیل و ضبط تصاویر دوربین مداربسته

 

دسترسی به کانال ویدئویی برای یک یا چند دستگاه ضبط یا دسترسی به ضبط آنها ، امکان نصب نرم افزار نظارت تصویری اختصاصی در یک یا چند مکان (به عنوان مثال ایستگاه کنترل، ایستگاه پلیس و غیره) وجود دارد.
همچنین تجسم را می توان از یک مکان از راه دور با استفاده از تلفن هوشمند یا رایانه انجام داد تا نظارت را در اوقات فراغت خود فعال کنید.

نمونه هایی از اجرای یک سیستم تلویزیونی مدار بسته

دوربین مداربسته در مغازه ها

دوربین مداربسته مغازه ها

این امر تنها برای نظارت و ضبط چند منطقه (معمولاً ورودی اصلی ، منطقه نمایش محصول و صندوقدار) است.
یک راه حل موثر توسط کیت های دوربین مدار بسته ارائه می شود که قابلیت افزایش تا 4 دوربین را دارد. ساده و محرمانه ، به لطف اندازه جمع و جور آنها ، امکان مشاهده از راه دور را فراهم می کند.

دوربین مداربسته در سوپر مارکت ها

دوربین مداربسته سوپرمارکت ها

این نوع تأسیسات مستلزم نظارت و ضبط ویدئو از مناطق متعدد کوچک و بزرگ ، هر دو است
داخلی و خارجی
الزامات معمول برای مناطق خارجی عبارتند از: نظارت بر منطقه بارگیری/تخلیه انبار و پارکینگ خودرو.
مناطق داخلی که باید تحت نظارت قرار گیرند عبارتند از: مناطق نمایش محصول ، چک کردن و انبار.
راه حل یک طراحی سفارشی است که در آن همه دستگاهها از یک ایستگاه نظارت نظارت و کنترل می شوند.

دوربین مداربسته در انبارها

دوربین مداربسته انبار ها

این نوع تأسیسات مستلزم نظارت و ضبط فیلم مناطق مختلف کوچک و بزرگ ، داخلی و خارجی است.
الزامات معمول برای مناطق خارجی عبارتند از: نظارت بر مناطق بارگیری/ تخلیه انبارها ، کناره های ساختمان و پارکینگ ها.
مناطق داخلی مورد نظارت عبارتند از: انبار و منطقه بارگیری/تخلیه.
راه حل یک طرح سفارشی است ، جایی که همه دستگاهها از طریق یک تابلو برق محلی یا یک پذیرش ، با حضور اپراتور در طول روز کنترل و کنترل می شوند. در صورت لزوم ، می توان مدیریت از راه دور چندین سایت را متمرکز کرد.

دوربین مداربسته محوطه و داخل ساختمان ها

گزینش و انتخاب سیستم دوربین مداربسته

هنگام نصب یک سیستم دوربین مدار بسته ساده ، توصیه می کنیم چهار مرحله زیر را دنبال کنید. اگر نصب باید شرایط ایمنی دقیق تری را برآورده کند، لطفاً با بخش فروش شرکت کارن تماس بگیرید.

گزینش و انتخاب دوربین مداربسته

گام 1

تعریف تعداد مناطق به مانیتور

با استفاده از نقشه منطقه مورد نظر برای بررسی ، با مشتری خود مطالعه کنید.

گام 2

مشخص کردن نتایج مورد انتظار برای هر منطقه ای که باید تحت نظارت باشد

نتایج مورد انتظار برای هر منطقه ای که باید تحت نظارت باشد باید با مشتری توافق شود. در بیشتر موارد ، این یکی از اهداف زیر خواهد بود: شناسایی ، تشخیص ، تشخیص نفوذها.
برای توصیف نتایج مورد انتظار، لطفاً به استاندارد EN 50132-7 مراجعه کنید ، که در زیر عصاره ای از آن آمده است:
اندازه یک شیء/هدف روی صفحه مانیتور باید با وظیفه اپراتور ارتباط داشته باشد ، به عنوان مثال: شناسایی (تشخیص چهره) ، تشخیص (شناسایی کامل) یا نظارت (نمای کلی).

اگر هدف شخص است و سیستم دوربین مدار بسته دارای وضوح محدود کننده نصب شده بهتر از 400 خط تلویزیونی است ، حداقل اندازه توصیه شده برای این هدف عبارتند از:

الف) برای شناسایی

(تشخیص چهره) ، هدف باید حداقل 120 of از ارتفاع تصویر را نشان دهد.

ب) برای تشخیص

(شناسایی کامل) ، هدف باید حداقل 50 of ارتفاع تصویر را نشان دهد.

ج) برای نظارت

(نمای کلی) ، هدف باید حداقل 10 درصد از ارتفاع تصویر را نشان دهد.

اندازه نسبی یک شخص در دوربین مداربسته

شکل بالا اندازه نسبی یک شخص (هدف) را روی صفحه نشان می دهد.

گام 3

مشخصات تعداد دوربین ها و موقعیت های آنها:

مقدار نتایج مورد انتظار تعداد دوربین های مورد نیاز را تعیین می کند. برای هر دوربین ، مناسب ترین موقعیت نصب باید با توجه به پارامترهای زیر مشخص شود: اندازه اجسام مورد نظر (نتایج مورد انتظار) ، فاصله بین آنها و الزامات نصب دوربین (داخلی/خارجی ، دیوار/سقف) /نصب فلاش و غیره).

احتیاط

اطمینان حاصل کنید که از دوربین ها مطابق قوانین و مقررات جاری استفاده می شود ، هم از نظر حریم خصوصی و هم از نظر ایمنی کارکنان.

 • تصاویر ، صداها ، صداها و نامهای ضبط شده ، داده های شخصی – و گاهی حساس – هستند که ممکن است توسط حق چاپ یا حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث نیز محافظت شوند.
 • بنابراین، هر شخصی که از تجهیزات استفاده می کند باید موارد زیر را رعایت کند:
  – رعایت دقیق قوانین مربوط به حفاظت از داده های شخصی ؛
  – رعایت تعهدات مربوط به امنیت داده ها ؛
  – احترام به حقوق تصویر و نمایندگی و همچنین تمام الزامات از نظر حق چاپ و حقوق مالکیت معنوی و صنعتی.
 • لگراند نمی تواند مسئول هرگونه استفاده غیرقانونی از محصولات خود توسط مشتریان باشد.

گام 4

انتخاب مناسب ترین تجهیزات برای دستیابی به نتایج مطلوب:

در حال حاضر می توان محصولات لازم برای نصب سیستم را شناسایی کرد: دوربین ها ، دستگاه های ضبط ویدئو ، صفحه نمایش ، لوازم جانبی.

دوربین ها:

هنگامی که تمام اطلاعات مرحله قبل جمع آوری شد ، می توان با استفاده از جداول کاربر ساده ارائه شده برای این خانواده محصولات ، مناسب ترین دوربین های فشرده را شناسایی کرد. اگر به دلیل الزامات برنامه های خاص نمی توان از دوربین های کامپکت استفاده کرد ، دوربین های مدولار با کارایی بالا نیز در دسترس هستند. برای هر یک از آنها می توان مناسب ترین لوازم جانبی را انتخاب کرد (به عنوان مثال پشتیبانی ، بدنه ، نورافکن IR ، لنز).

ضبط کننده های ویدئویی دیجیتال:

بر اساس تعداد دوربین های متصل و عملکردهای ثانویه ارائه شده ، انتخاب می شود.

صفحه های نمایش:

بر اساس ابعاد نمایشگر و فضای موجود انتخاب شود.

دوربین ها محصولات کلیدی در یک سیستم دوربین مدار بسته

از آنجا که همه دوربین ها عملکرد “تجسم” یکسانی را ارائه نمی دهند ، مهم است که دوربین مناسب را با در نظر گرفتن نکات زیر انتخاب کنید.

محیط نصب و راه اندازی

محصولات ضد آب (IP 55 یا IP 66) را می توان در فضای باز نصب کرد.
اگر خطر خرابی وجود داشته باشد ، محصولات باید در برابر خرابکاری مقاوم باشند (IK 10).
دوربین های جمع و جور و ماژولار قابل مشاهده هستند ، در حالی که دوربین های گنبدی ، مینی دوربین ها و دوربین های مخفی نظارت پنهان را تسهیل می کنند.

صحنه ای که باید فیلمبرداری شود

فاصله محل فیلمبرداری از مکانی که قرار است دوربین در آن نصب شود چقدر است؟
ابعاد صحنه برای فیلمبرداری چقدر است؟
آیا ابعاد ثابت و دقیق است (در یا ورودی)؟
-> فاصله کانونی ثابت یا قابل تنظیم.
آیا ابعاد متغیر هستند (زاویه باز و زوم)؟
-> دوربین با زوم یا دوربین با وضوح بالا (مگاپیکسل).
آیا صحنه وسیع تر از میدان دید دوربین است؟
-> دوربین گنبد موتور دار

 

شکل بالا مثال برای موارد بالا

 

بازدیدکنندگان باید مطلع شوند که یک سایت دارای دوربین مدار بسته است

توصیه هایی برای نصب دوربین مداربسته

دوربین ها را در ارتفاع 3 تا 4 متر نصب کنید.

پایه دوربین (محفظه ، پشتیبانی و غیره) باید بتواند عایق الکتریکی آن را از زمین (برای جلوگیری از حلقه های زمین) فعال کند.

دوربین باید با توجه به فاز و حالت خنثی به منبع تغذیه متصل شود ، زیرا دوربین های متصل به جریان متناوب (230 ولت) از فرکانس 50 هرتز شبکه برای همگام سازی استفاده می کنند: اگر همه دوربین ها به درستی وصل شوند ، آنها نیز همزمان خواهند شد.

عملکرد سیستم های روشنایی بستگی به نوع سطوح روشن (بازتاب) و طیف نور ایجاد شده دارد. هنگام انتخاب نوع دوربین ، باید این واقعیت را در نظر بگیرید که دوربین های رنگی 10 برابر بیشتر از دوربین های سیاه و سفید به نور نیاز دارند. میزان نوری که باید در صحنه مشاهده شود در عمل باید 10 برابر حداقل مقدار نور مورد نیاز دوربین باشد. پارامتر مرجع برای انتخاب دوربین مناسب بر اساس نور موجود ، “حساسیت” دوربین است. جدول زیر مقادیر روشنایی را برای شرایط خاصی نشان می دهد.

حالت شب و روز دوربین مداربسته

موقعیت یابی صحیح دوربین:
دید در شب واضح و تیز است

حالت شب و روز دوربین مداربسته

موقعیت یابی صحیح دوربین:
بدون توجه به موقعیت خورشید ، تصویر واضح و واضح باقی می ماند.

حالت تصویر روز و شب دوربین مداربسته

موقعیت یابی نادرست دوربین:
یک منبع نور شدید در قسمت تصویر قرار دارد. ترجیح داده می شود دوربین را طوری قرار دهید که منبع نور را از میدان خارج کند.

مثالهایی از مقادیر روشنایی در عملکرد دوربین مداربسته

 • نور مستقیم خورشید                                                               50000 لوکس
 • نور غیر مستقیم در یک روز روشن                                   10000 – 20000 لوکس
 • روشنایی روز در یک روز ابری                                             1000 – 5000 لوکس
 • داخل یک دفتر                                                                   200 – 500 لوکس
 • حداقل روشنایی برای خواندن راحت                                                300 لوکس
 • نورپردازی راهرو و فضای کار در فضای باز                                      50-100 لوکس
 • غروب خورشید                                                                             10 لوکس
 • روشنایی اصلی جاده                                                                     15 لوکس
 • نورپردازی ثانویه جاده                                                                       5 لوکس
 • غروب (آغاز)                                                                                 10 لوکس
 • غروب آفتاب (پایان)                                                                          1 لوکس
 • ماه کامل                                                                                    0.3 لوکس
 • هلال ماه                                                                                    0.1 لوکس

ضبط کننده ها محصولات کلیدی در یک سیستم تلویزیونی مدار بسته

از آنجا که امکان نظارت مداوم بر تمام نصب ها وجود ندارد ، صحنه ها باید برای بررسی بعدی ضبط شوند. دستگاه های ضبط ویدئوی دیجیتال یک دوربین مدار بسته را تکمیل می کنند و باید با توجه به معیارهای زیر انتخاب شوند:

دستگاه دی وی آر 16 کاناله

تعداد دوربین های مداربسته

نوع و تعداد دستگاه های ضبط با تعداد دوربین هایی که باید تصاویر برای آنها ضبط شود تعیین می شود. با این حال ، در مواردی که انتظار می رود تعداد دوربین های نصب شده افزایش یابد ، توصیه می کنیم با انتخاب ضبط صوتی با تعداد ورودی بیشتر ، این افزایش مقیاس را در نظر بگیرید. هنگامی که تعداد کل دوربین ها بیشتر یا مساوی ظرفیت ضبط کننده 16 ورودی (آنالوگ یا IP) باشد ، هنوز می توان از یک (یا چند) نقطه مدیریت اصلی (ها) تا زمانی که ضبط کننده ها متصل هستند استفاده کرد. به همان شبکه (محلی یا از راه دور).

نوع ضبط تصاویر دوربین مداربسته

این که آیا می خواهید ضبط مداوم یا مرتبط با رویداد داشته باشید ، مدت زمان نگهداری اطلاعات و کیفیت تصویر ، اندازه محیط ذخیره سازی (هارد دیسک) را تعیین می کند. برخی از دستگاه های ضبط همچنین قابلیت اضافه کردن هارد دیسک را ارائه می دهند ، در حالی که برخی دیگر این امکان را ندارند.

تثبیت موقعیت

محل نصب دستگاه ضبط کننده فاکتور مهمی است که باید در نظر داشته باشید: نیاز به دسترسی به کنترل های جلویی (یا بالعکس) ، نصب در کابینت کامپیوتر یا محفظه ، نصب مستقیم در قفسه.

صفحه نمایش محصولات کلیدی در یک سیستم تلویزیونی مدار بسته

تجزیه و تحلیل یا تأیید یک صحنه ممکن است انجام شود:

مشاهده تصاویر زنده

تصویر از دوربین به صفحه نمایش یا پشتیبانی ویدیویی از راه دور دیگر منتقل می شود.

مشاهده تصاویر ثبت شده

تصویر توسط ضبط کننده برای مشاهده در صورت نیاز ذخیره می شود. با این حال ، امکان ترکیب دو حالت استفاده وجود دارد ، یعنی یک صحنه ضبط شده می تواند مستقیماً روی صفحه نمایش داده شود.

مشاهده تصاویر بصورت محلی

صفحه به طور مستقیم به دوربین یا دستگاه ضبط متصل است.

مشاهده تصاویر از راه دور

تجسم مبتنی بر اینترنت از طریق رایانه شخصی یا تلفن هوشمند.

مشاهده تصاویر حالت تک کانال یا چند رسانه ای

دستگاه های ضبط امکان مشاهده همزمان چندین کانال ویدیویی در یک صفحه (پنجره سازی) را می دهد.

 

اسکرین شات برای ضبط کننده 1 کانال

 

اسکرین شات برای ضبط کننده 8 کاناله

 

گوشی های هوشمند

انتقال و اتصال محصولات کلیدی در یک سیستم دوربین مدار بسته

این تابع ارتباط بین توابع فوق را تضمین می کند. شما باید انتخاب کنید که نصب آنالوگ باشد یا IP:

یک سیگنال ویدئویی ANALOG می تواند منتقل شود:

از طریق کابل کواکسیال:

این یک راه حل آسان برای پیاده سازی است که نیازی به برنامه نویسی یا محصولات اضافی ندارد. طول هر اتصال محدود به 300 متر است.

از طریق جفت پیچ خورده (FTP):

این می تواند در سیم کشی سازه ادغام شود و شما را قادر می سازد
به یک راه حل تمام IP تغییر دهید.
فرستنده ها و گیرنده ها (بالون) باید در هر انتهای اتصال نصب شوند. با استفاده از فرستنده ها و گیرنده های تقویت شده ، طول اتصال را می توان به 1200 متر افزایش داد. منبع تغذیه این واحدها معمولاً 12 ولت است و می تواند تامین شود:
– از طریق منبع تغذیه مستقل برای هر دوربین ، واقع در نزدیکی.
– از طریق منبع تغذیه متمرکز برای چندین دوربین. اتصال به سیستم فوق را می توان با استفاده از کابل های کامپوزیت که کابل کواکسیال و دو کابل برق را ادغام می کند ، بدست آورد.
انتخاب جفت پیچ خورده (PoA) برای تغذیه دوربین های آنالوگ هنگام اتصال به یک شبکه (محلی یا از راه دور) مهاجرت به راه حل IP یا PoE را امکان پذیر می کند.

یک سیگنال ویدئویی IP باید منتقل شود:
از طریق جفت پیچ خورده (FTP):
اگر نصب IP به درستی اندازه گیری شده است ، نصب چندین دوربین دیگر را امکان پذیر می کند. منبع تغذیه این واحدها معمولاً 12 ولت است و می تواند تامین شود:
– از طریق منبع تغذیه مستقل برای هر دوربین ، واقع در نزدیکی.
– از طریق منبع تغذیه متمرکز برای چندین دوربین. اتصال به سیستم فوق را می توان با استفاده از کابل های کامپوزیت که کابل کواکسیال و دو کابل برق را ادغام می کند ، بدست آورد.
– از طریق شبکه ، اگر با PoE (Power over Ethernet) سازگار است.

واژه نامه

مسیر خودکار پیشرفته:

مشابه عملکرد واحد مسیر خودکار ، با این تفاوت که حرکت مسیری را دنبال می کند که می تواند در هر جهت برنامه ریزی شود.
به عنوان مثال ، می توان آن را با ذخیره یک مسیر دستی از ایستگاه کنترل برنامه ریزی کرد.

جمع و جور یا همه در یک:

دوربین مجهز به لنز و مکانیزم از قبل نصب شده است. شکل مکانیزم امکان نصب روی دیوار را فراهم می کند و معمولاً مجهز به محافظی است تا از ورود آب باران جلوگیری کند.

دوربین مداربسته دام:

دوربین مجهز به لنز و مکانیزم از قبل نصب شده است. قالب مکانیزم امکان نصب بر روی سقف یا بازوی تعلیق را فراهم می کند. گنبد شفاف زاویه دوربین را پوشانده است.

لنز ثابت دوربین مداربسته:

لنز با فاصله کانونی ثابت و زاویه دوربین.

فاصله کانونی:

این مقدار که بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود ، مستقیماً با زاویه مشاهده ارتباط دارد. فاصله کانونی کوتاه زاویه دید وسیع را ارائه می دهد ، در حالی که فاصله کانونی طولانی جلوه تله فوتو با زاویه دید کوچکتر را ارائه می دهد.

کیفیت تصویر دوربین مداربسته:

یک تصویر با وضوح آن تعریف می شود. 6 فرمت وجود دارد (مقادیر داخل براکت ها بر حسب پیکسل است):
QCIF (176 x 144)
CIF (358 x 288)
2CIF (704 28 288)
4CIF (704 57 576)
HalfD1/HD1 (360 x 576)
D1/FullD1 (720 x 576)
HD 720 (1280 x 720)
HD 1080 (1920 x 1080)
WD1/960H (960 x 576)

کیفیت تصویر دوربین مداربسته

مینی دوربین:

این دوربین کاملاً مجهز به لنز است و به دلیل اندازه کوچک آن می توان به راحتی پنهان کرد.

دوربین ماژولار:

دوربین بدون لنز ارائه می شود ، بنابراین یک لنز مناسب می تواند چسبانده شود.

دوربین موتوری:

دوربینی با قابلیت حرکت بسیار سریع این می تواند به سرعت موقعیت خود را تغییر دهد و حرکات هر شیء/هدف را دنبال کند.

PoA (قدرت بیش از آنالوگ):

منبع تغذیه یک دوربین آنالوگ را از طریق کابل جفت پیچ خورده تامین می کند. نیاز به نصب بالون ها در دوربین دارد.

PoE (قدرت روی اترنت):

منبع تغذیه دوربین IP را از طریق کابل شبکه تامین می کند. نیاز به نصب انژکتور PoE به عنوان منبع تغذیه دارد.

کیفیت ضبط:

کیفیت ضبط بستگی به وضوح تصویر ضبط شده و تعداد تصاویر در یک ثانیه ضبط دارد.

وضوح :

وضوح تصویر نشان دهنده کیفیت تصویر بازتولید شده است. کیفیت تصویر گرفته شده توسط دوربین با تعداد خطوط عمودی مشخص می شود. استاندارد فعلی صنعت در مورد وضوح دوربین های مدار بسته 330 خط برای دوربین های رنگی و 380 خط برای دوربین های سیاه و سفید است. تعداد خطوطی که یک دوربین باید تولید کند تا به آن دوربین “وضوح بالا” گفته شود با هیچ استانداردی تعریف نشده است. طبق استانداردهای تولید فعلی ، یک دوربین رنگی “با وضوح بالا” به طور کلی بیش از 420 خط ، در حالی که یک دوربین سیاه و سفید “با وضوح بالا” بیش از 480 خط را ارائه می دهد.

حساسیت:

این به توانایی دوربین در بازتولید یک سیگنال ویدئویی با مقدار روشنایی خاص اشاره دارد ، که حداقل مقدار نور (اندازه گیری شده در لوکس) برای بدست آوردن یک سیگنال ویدئویی است. هرچه حساسیت دوربین بیشتر باشد ، مقدار نور مورد نیاز برای بدست آوردن سیگنال ویدئویی کمتر است. یک دوربین با حساسیت بالا نیز برای به دست آوردن یک تصویر ویدئویی خوب به نور کمتری نیاز دارد. مراقب باشید حداقل میزان مورد نیاز نور (حساسیت) را با نور محیط اشتباه نگیرید. اگرچه این دو مقدار هر دو در لوکس اندازه گیری می شوند ، اما میزان نوری که توسط دوربین تشخیص داده می شود آن چیزی است که توسط اجسام منعکس می شود و نه از نور محیط.

مسیر ساده خودکار:

دوربین موتوری به طور خودکار در مسیری قابل برنامه ریزی حرکت می کند که به صورت چرخه ای تکرار می شود. حرکت مسیرهای خطی بین نقاط میانی از پیش تعیین شده را دنبال می کند.

انواع اتصال صفحه:

حداکثر رزولوشن بستگی به نوع اتصال دارد.
Coaxial: 720 x 576
VGA: 1024 x 768
HDMI: 1920 x 1080

واریفوکال:

لنزی که امکان تنظیم فاصله کانونی را به صورت دستی فراهم می کند. این لنزها سبک و جمع و جور طراحی شده اند و می توانند در موقعیت های مختلف استفاده شوند. به عنوان مثال ، در صورت نیاز به لنز ثابت 6 میلی متری ، می توان از لنز واریفوکال 3.5-8 میلی متری ، تنظیم شده برای ثابت شدن در 6 میلی متر ، استفاده کرد.

بزرگنمایی:

لنزی که ویژگی های فیزیکی فاصله کانونی آن را قادر می سازد تا مسافت زیادی را طی کند. این لنزها بر اساس بزرگنمایی (x6 ، x10 و …) طبقه بندی می شوند. نسخه های دستی و موتور دار در بازار موجود است.

شبکه IP

اصرار بر راه حل های قابل اعتماد و مقیاس پذیر

دوربین های IP به شبکه شما وصل شده است
برای پیاده سازی راه حل های IP با کیفیت بالا ، داشتن پهنای باند قابل اطمینان که سطح مشخصی از خروجی را تضمین می کند ، بسیار حیاتی است. در دوربین های لگراند ، شما فقط به 1.5 مگابیت بر ثانیه تا 4 مگابیت بر ثانیه پهنای باند نیاز دارید تا تصویری با کیفیت بالا دریافت کنید.

یک راه حل مقیاس پذیر

راه حل های Legrand مقیاس پذیر هستند و به شما این امکان را می دهند که یک نصب آنالوگ و یک سیستم IP را با استفاده از نرم افزار یکسان مدیریت کنید.
محصولات IP ما سازگار با ONVIF است تا بتواند آنها را در نرم افزار شخص ثالث برای ادغام کنندگان ادغام کند.

تالار گفتگوی ویدئویی شبکه باز (ONVIF) یک گروه صنعتی است که به توسعه استانداردهای مربوط به شبکه های ویدئویی IP باز که امکان استفاده از محصولات سازگار در شبکه های غیر اختصاصی را دارد ، اختصاص داده است.
لطفاً توجه داشته باشید که لگراند ONVIF 2/Profil S را در محصولات و NVR بر روی محصولات خود ارائه می دهد.
دریغ نکنید با ما تماس بگیرید تا بدانید آیا نصب مورد نظر شما با محصولات ما مطابقت دارد یا خیر.

انتخاب دوربین مداربسته آنالوگ

جدول روبرو نحوه انتخاب دوربین را بر اساس فاصله موقعیت یابی و نوع تجسم مورد نیاز نشان می دهد.

4 نوع دوربین:

فشرده – جمع و جور:

دوربین مجهز به لنز و مکانیزم قبلاً نصب شده است. بالا رفتن از دیوار

دام:

دوربین مجهز به لنز و مکانیزم قبلاً نصب شده است. بازوی نصب یا تعلیق روی دیوار.

ویژه:

دوربین مجهز به عملکرد خاصی ، به عنوان مثال آشکارساز دود

موتوری:

دوربین قادر به حرکت بسیار سریع قادر به دنبال کردن حرکات هر شی/هدف است.

2 نوع لنز:

لنز ثابت دوربین مداربسته:

دیافراگم ثابت لنز

لنز واریفوکال دوربین مداربسته:

تنظیم دستی فاصله کانونی را امکان پذیر می کند. به عنوان مثال ، در صورت نیاز به لنز ثابت 6 میلی متری ، می توان از لنز واریفوکال 3.5-8 میلی متری ، تنظیم شده برای ثابت شدن در 6 میلی متر ، استفاده کرد.

اختصارات مورد استفاده برای توصیف ویژگی های دوربین ها در زیر شرح داده شده است:

N&D (شب و روز):

دوربینی با قابلیت ضبط تصاویر در طول شب و در شرایط نوری بسیار کم. تصاویر رنگی در طول روز و تصاویر سیاه و سفید در طول شب ثبت می شوند. روشن کردن صحنه در حال ضبط همیشه عملکرد شب را بهبود می بخشد. برای این منظور ، LED های مادون قرمز نصب شده بر روی دوربین های حساس به نور مادون قرمز بسیار مفید هستند.

ICR (IR Cut Removable):

فیلتر قابل جدا شدن نور مادون قرمز. دستگاهی برای بهبود عملکرد دوربین های حساس به نور مادون قرمز. تصاویر واضح تری با رنگ های روشن تر در طول روز و تصاویر سیاه و سفید واضح تر در طول شب یا در شرایط کم نور ارائه می دهد.
عملکرد: در طول روز ، یک فیلتر نور IR در مقابل سنسور دوربین قرار می گیرد. در شرایط کم نور (طیف نور مرئی کم) ، فیلتر به صورت مکانیکی حرکت می کند و باعث حساسیت دوربین به نور مادون قرمز می شود.

IR (INFRA RED)

بخش مادون قرمز طیف نور برای چشم انسان قابل مشاهده نیست ، اما برای سنسور دوربین الکترونیکی قابل مشاهده است.
چراغ ساطع کننده LED که در طیف نور مادون قرمز قرار دارد.

AUTO-IRIS

این عملکرد به طور خودکار میزان روشنایی را بسته به شرایط محیط تنظیم می کند و برای کاربردهای بیرونی که تغییرات نور قابل توجه است مفید است.

خطوط تلویزیون

وضوح افقی ، حداکثر تعداد خطوط عمودی در یک قاب که توسط دوربین قابل تشخیص است. این یک پارامتر مهم برای تعیین سطح جزئیات تصویر تولید شده توسط دوربین در شرایط مطلوب است. تصاویر با کیفیت خوب با شروع از 380 خط تلویزیونی به دست می آیند. حداکثر مورد استفاده با سیگنال PAL 650-550 است.

OSD (نمایش روی صفحه):

این رابط کاربری داخلی در برخی از دوربین ها است که برای تنظیم برخی از ویژگی های پیشرفته استفاده می شود. این رابط کاربری به طور موقت به عنوان یک قسمت در تصویر ویدئو نمایش داده می شود.

AGC (کنترل سود خودکار):

این عملکرد به طور خودکار تنظیم می کند، قدرت یک سیگنال ویدئویی (بیش از حد ضعیف یا بسیار قوی) تا حد مطلوب خود ، در نتیجه کیفیت تصویر را بهبود می بخشد.

AWB (Auto White Balance):

این عملکرد تراز سفیدی را تنظیم می کند (در مواردی که نور داخلی با لامپهای فلورسنت جمع و جور تأمین می شود مفید است).

BLC (جبران نور پس زمینه):

این عملکرد نور پس زمینه را جبران می کند ، بنابراین دید اشیاء و اشخاص را در قسمت نزدیک به دوربین بهبود می بخشد. اشیاء در پیش زمینه در غیر این صورت ممکن است قابل مشاهده نباشند ، زیرا در ناحیه سایه قرار دارند.

HLC (جبران نور زیاد):

این عملکرد با تضعیف نقاطی که بیش از حد روشن هستند ، درخشندگی تصویر را تصحیح می کند ، به طوری که بقیه تصویر قابل مشاهده است (تابش نور از چراغهای جلوی خودرو).

WDR عملکرد دامنه وسیع دینامیکی

(WDR) دوربین در نظر گرفته شده است تا تصاویر واضح را حتی در شرایط نور پس زمینه که شدت روشنایی می تواند بیش از حد متفاوت باشد ، ارائه دهد ، یعنی زمانی که در قسمت دید دوربین هم مناطق بسیار روشن و هم بسیار تاریک وجود داشته باشد. به WDR امکان ضبط و نمایش هر دو منطقه روشن و تاریک در یک فریم را فراهم می کند ، به گونه ای که جزئیات در هر دو قسمت وجود دارد ، یعنی مناطق روشن اشباع نشده و مناطق تاریک خیلی تاریک نیستند.

انتخاب دوربین مداربسته  IP

جدول روبرو نحوه انتخاب دوربین را بر اساس فاصله موقعیت یابی و نوع تجسم مورد نیاز نشان می دهد.

3 نوع دوربین:

فشرده – جمع و جور:

دوربین مجهز به لنز و مکانیزم قبلاً نصب شده است. بالا رفتن از دیوار

دام:

دوربین مجهز به لنز و مکانیزم قبلاً نصب شده است. بازوی نصب یا تعلیق روی دیوار.

موتوری:

دوربینی با قابلیت حرکت بسیار سریع قادر به دنبال کردن حرکات هر شی/هدف است.

2 نوع لنز:

ثابت:

دیافراگم ثابت لنز

واریفوکال:

تنظیم دستی فاصله کانونی را امکان پذیر می کند. به عنوان مثال ، در صورت نیاز به یک لنز ثابت 6 میلی متری ، می توان از یک لنز واریفوکال 3.5-8 میلی متری ، تنظیم شده برای ثابت شدن در 6 میلی متر ، استفاده کرد.

مزایای نظارت تصویری IP

نظارت تصویری IP مزایای بی شماری مانند کیفیت تصویر استثنایی ، ویدئوی هوشمند پیشرفته ، نظارت از راه دور و تلفن همراه ، سیستم های انعطاف پذیر و مقیاس پذیر و هزینه کل مالکیت (TCO) کم را ارائه می دهد.

-کیفیت استثنایی تصویر

پاک کردن تصاویر زنده و ضبط شده ، کارکنان امنیتی را قادر می سازد تا افراد ، اشیاء و حرکات مشکوک را به سرعت شناسایی کرده و نسبت به مشکلات اقدام کنند. در حالی که اکثر دوربین های آنالوگ رزولوشن تقریبی 0.3 مگاپیکسل را ارائه می دهند ، دوربین های IP Full HD وضوح بیش از دو مگاپیکسل را ارائه می دهند و در نتیجه کیفیت تصویر فوق العاده ای را به همراه دارد. جدیدترین دوربین های IP 4K وضوح شگفت انگیز هشت مگاپیکسلی را ارائه می دهند. با نمای زاویه باز ، دوربین های IP مناطق کور را حذف می کنند. دوربین های مداربسته 360 درجه IP نماهایی از اطراف را ثبت می کنند و تصاویری شفاف از چشم ماهی ، پانوراما یا بی تاب را ارائه می دهند.

-فیلم هوشمند پیشرفته

ویدئوی هوشمند به کارکنان امنیتی کمک می کند تا افراد ، اشیاء و حرکات مشکوک را سریع تشخیص داده ، جریان ویدئو را به طور خودکار تجزیه و تحلیل کرده و اطلاعات مفیدی را از تصاویر مانند مزاحمان شناسایی شده استخراج کنند. ویدئوی هوشمند همچنین امکان تغییر داده های ویدئو را به معدن طلای تجاری ارائه می دهد. رفتار مشتری ثبت می شود و حاوی اطلاعات ارزشمندی برای بهبود اثربخشی بازاریابی و عملکرد فروشگاه ، ایجاد طرح بندی بهتر و الگوهای ترافیک و حتی بیشتر است. سیستم IP تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده های ویدئویی را امکان پذیر می کند ، در نتیجه یافته هایی به دست می آید که کارایی کسب و کار شما را افزایش می دهد.

-نظارت از راه دور و تلفن همراه

شبکه IP یک زیرساخت اساسی برای همه مشاغل و سازمان های امروزی است. نظارت تصویری IP امکان نظارت بر ویژگی های شما را از هر نقطه در شبکه IP از طریق رایانه شخصی در یک سایت از راه دور ، تلفن هوشمند یا رایانه لوحی فراهم می کند.

-سیستم انعطاف پذیر و مقیاس پذیر

گسترش نظارت تصویری IP آسان است ، ویژگی های جدیدی مانند نظارت بر صدا را اضافه کرده و در صورت نیاز با سایر سیستم ها ادغام می شود. باز کردن IP مبتنی بر استاندارد بدین معناست که شما هرگز در فن آوری اختصاصی قفل نشده اید و خطر فرسودگی فناوری را کاهش می دهید.

هزینه کل مالکیت پایین (TCO)

TCO هزینه کامل شامل خرید اولیه ، نگهداری ، تعمیرات و آموزش را ارزیابی می کند. سیستم IP عملکرد برتر و ویژگی های پیشرفته را برای TCO پایین ارائه می دهد که با نصب و نگهداری آسان امکان پذیر است.

3. ارتقاء استراتژی ها

شما دو گزینه دارید: مهاجرت یکبار مصرف و ارتقاء گام به گام. هر دو استراتژی شامل مزایا و معایب هستند.

3.1 مهاجرت یکبار مصرف

تمام تجهیزات آنالوگ حذف شده و یک سیستم IP جدید نصب شده است. با استقرار همزمان سیستم IP جدید ، همه ویژگی های نظارت تصویری IP بلافاصله در دسترس هستند. مهاجرت یک بار ساده است ، اما می تواند چالش های مالی را به ویژه برای تأسیسات متوسط و بزرگ ایجاد کند.

مزایای:

 • فرایند ساده ارتقاء
 • هزینه کل کمتر در مقایسه با ارتقاء گام به گام
 • از مشکلات ناشی از همزیستی سیستم های آنالوگ و IP جلوگیری می کند

معایب:

 • چالش مالی برای سرمایه گذاری اولیه برای خرید و نصب همه تجهیزات IP به طور همزمان.
 • از بین بردن تجهیزات آنالوگ که هنوز می توان از آنها استفاده کرد.
 • وقفه تا شروع سیستم IP جدید (مدت زمان بستگی به برنامه نصب دارد.)

3.2 ارتقاء گام به گام

ارتقاء گام به گام از رویکردی تدریجی پیروی می کند که به شما امکان می دهد سیستم آنالوگ موجود را با سرعت دلخواه خود ارتقا دهید. تجهیزات IP را با توجه به موارد مورد نیاز ، بر اساس ویژگی و ویژگی های مورد نیاز ، مستقر کنید. با اجرای سیستم های آنالوگ و IP در دوره گذار ، نظارت تصویری به یک سیستم IP کامل تبدیل می شود. این سناریو با توجه به الزامات نظارت شما شروع به کار کوچک می کند و بار مالی را برای سرمایه گذاری اولیه تجهیزات IP کاهش می دهد.

مزایای:

 • با سرعت خود پیشرفت کنید
 • تعطیلی کوتاه در هنگام مهاجرت
 • استفاده م ofثر از تجهیزات آنالوگ موجود
 • سهولت بار مالی برای سرمایه گذاری اولیه تجهیزات IP

معایب:

 • مشکلات احتمالی که ممکن است ناشی از همزیستی سیستم های آنالوگ و IP باشد
 • هزینه تجهیزات مهاجرت مانند رمزگذارهای ویدئویی

مقدمه ای بر سیستم نظارت IP

این فصل مروری بر آنچه در یک سیستم نظارت IP ، مزایای ویدئوهای شبکه ، اهمیت تعریف برنامه نظارت شما و ملاحظات قانونی که هنگام راه اندازی یک سیستم نظارت IP در منطقه شما باید در نظر بگیرید، ارائه می دهد.

IP-Surveillance چیست؟

IP-Surveillance اصطلاحی برای یک سیستم امنیتی است که به کاربران این امکان را می دهد تا از طریق شبکه کامپیوتری IP (مبتنی بر پروتکل اینترنت) مانند شبکه محلی (LAN) یا اینترنت ، نظارت و ضبط ویدئو و/یا صدا را ضبط کنند. در یک سیستم ساده IP-Surveillance ، این شامل استفاده از دوربین شبکه (یا دوربین آنالوگ با رمزگذار ویدئو/سرور ویدئو) ، سوئیچ شبکه ، رایانه برای مشاهده ، مدیریت و ذخیره ویدئو و نرم افزار مدیریت ویدیو می شود. (بحث های دقیق تر در مورد اجزاء در فصل 2 ارائه شده است.)

سیستم دوربین مداربسته IP یا شبکه

شکل 1.1.a. سیستم نظارت تصویری IP یا شبکه

برخلاف سیستم های ویدئویی آنالوگ که از کابل کشی آنالوگ نقطه به نقطه از محل دوربین تا ایستگاه مشاهده/ضبط استفاده می کنند ، IP-Surveillance (یا ویدیوی شبکه) از فناوری شبکه IP به عنوان ستون فقرات برای انتقال اطلاعات استفاده می کند. در یک برنامه IP-Surveillance ، جریانهای دیجیتالی ویدئویی و/یا صوتی را می توان به هر مکانی-حتی در سراسر جهان در صورت تمایل-از طریق یک شبکه IP سیمی و/یا بی سیم ارسال کرد ، که امکان نظارت و ضبط ویدئو را از هر نقطه با دسترسی به شبکه فراهم می کند.

سیستم دوربین مداربسته آنالوگ دارای DVR

شکل 1.1.b. سیستم ویدئویی آنالوگ که دارای DVR (ضبط کننده فیلم دیجیتال) است

در حالی که یک سیستم ویدیویی آنالوگ در بیشتر موارد یک حامل سیگنال یک جهته است که به دستگاه ضبط ختم می شود ، یک سیستم ویدیویی شبکه دو جهته است (امکان ارسال و دریافت اطلاعات را فراهم می کند) و می تواند بخشی یکپارچه از یک سیستم بزرگتر باشد. سیستم مقیاس پذیر به عنوان مثال ، یک دوربین شبکه می تواند ویدئو ، صدا و سایر داده ها (به عنوان مثال ، پیام کوتاه) را برای کاربر ارسال کند و همچنین دستورالعمل های صوتی و داده ای را از کاربر دریافت کند که برای مثال می تواند درها یا آلارم های خارجی را فعال کند. علاوه بر این ، یک سیستم ویدئویی شبکه می تواند به طور موازی با چندین برنامه ارتباط برقرار کند و کارهای مختلفی مانند تشخیص حرکت یا ارسال جریانهای مختلف ویدئو را انجام دهد. چنین سیستمی امکانات و انعطاف پذیری بیشتری را ارائه می دهد.

دوربین مداربسته شبکه با ادغام آلارم

شکل _ سیستم ویدئویی شبکه با ادغام زنگ هشدار

به دلیل ماهیت دیجیتالی و روش توزیع ویدئو ، IP Surveillance مزایا و قابلیت های پیشرفته ای را ارائه می دهد که به شما کنترل و مدیریت بیشتری از فیلم های زنده و ضبط شده و همچنین رویدادهای زنگ دار را می دهد. این امر سیستم را برای برنامه های نظارت امنیتی بسیار مناسب می کند.

مزایای آن عبارتند از:

 • دسترسی از راه دور: می توانید در هر زمان و تقریباً از هر مکان شبکه ای در جهان به ویدیوهای زنده و ضبط شده دسترسی داشته باشید. چندین کاربر مجاز در مکانهای مختلف ممکن است بتوانند به فیلم زنده یا ضبط شده دسترسی داشته باشند. اگر شرکت شما بخواهد شخص ثالثی مانند یک شرکت امنیتی از فیلم استفاده کند و به آن دسترسی داشته باشد ، این مزیت محسوب می شود. در یک سیستم دوربین مداربسته آنالوگ سنتی ، برای مشاهده و مدیریت ویدئو باید در یک مکان خاص ، در محل نظارت باشید ، و دسترسی به ویدئوهای خارج از سایت بدون برخی تجهیزات اضافی ، مانند رمزگذار ویدئو یا DVR شبکه امکان پذیر نخواهد بود. (ضبط کننده ویدیویی دیجیتال).
 • کیفیت تصویر بالا: کیفیت تصویر بالا در یک برنامه نظارت امنیتی ضروری است. شما می خواهید بتوانید یک حادثه در حال پیشرفت را به وضوح ثبت کرده و افراد یا اشیاء دخیل را شناسایی کنید. در یک سیستم تصویری شبکه ای ، کیفیت تصاویر تولید شده را می توان به آسانی نسبت به یک سیستم نظارتی آنالوگ حفظ کرد. با استفاده از سیستم ویدئویی آنالوگ ، تصاویر گرفته شده با هر تبدیل که بین فرمت های آنالوگ و دیجیتال و با فاصله کابل کشی انجام می دهند ، تضعیف می شوند. هرچه سیگنال های ویدئویی آنالوگ بیشتر حرکت کنند ، ضعیف تر می شوند. در یک سیستم نظارت کامل IP دیجیتالی ، تصاویر یک دوربین شبکه یکبار دیجیتالی می شوند و بدون هیچگونه تبدیل غیر ضروری و بدون تخریب تصویر به دلیل مسافت طی شده ، دیجیتالی می مانند. علاوه بر این ، تصاویر دیجیتالی راحت تر از آنچه که در مورد نوارهای ویدیویی آنالوگ وجود دارد ، ذخیره و بازیابی می شوند.

یک دوربین شبکه که از فناوری اسکن پیشرونده استفاده می کند ، تصاویر واضح تری از اجسام متحرک ارائه می دهد ، زیرا کل تصویر در یک زمان ارائه می شود. با یک سیگنال ویدئویی آنالوگ ، دو قسمت متوالی خطوط درهم تنیده برای ایجاد یک تصویر ارائه می شود ، و هنگامی که روی مانیتور کامپیوتر نمایش داده می شود ، وقتی اشیاء بین تصویربرداری از دو میدان در هم تنیده حرکت می کنند ، تار می شود.

اسکن تصاویر دوربین مداربسته

شکل 1.1.d. اسکن پیشرونده                                                              شکل 1.1.e. اسکن ترکیبی آنالوگ

یک دوربین شبکه مگاپیکسلی (یعنی تصویری که شامل 1 میلیون پیکسل یا بیشتر است) نیز می تواند وضوح بیشتری از آنچه یک دوربین آنالوگ ارائه می دهد ارائه دهد ، به این معنی که می توان جزئیات بیشتر یا مناطق بزرگتر را پوشش داد.

ادغام دوربین مداربسته با سیستم فروش

شکل 1.1.f. ادغام با سیستم Point of Sales

 • ادغام آسان و مقاوم در برابر آینده: محصولات ویدئویی شبکه ای بر اساس استانداردهای باز می توانند به راحتی با اطلاعات مبتنی بر رایانه و اترنت ، سیستم های صوتی و امنیتی ، نرم افزارهای مدیریت و برنامه های ویدیویی و سایر دستگاه های دیجیتالی ادغام شوند. به عنوان مثال ، یک دوربین شبکه می تواند به برنامه های نرم افزاری تخصصی متصل شود که می تواند ، برای مثال ، ویدئو را با سیستم Point of Sales ادغام کند ، یا داده های بصری و/یا صوتی را تجزیه و تحلیل کند تا افراد تحت تعقیب را در جمعیت یا دسترسی غیر مجاز به مناطق خاص تشخیص دهد. به
 • مقیاس پذیر و انعطاف پذیر: یک سیستم نظارت IP می تواند با نیازهای شما رشد کند. شما می توانید به تعداد دلخواه محصولات ویدیویی شبکه را بدون تغییر قابل توجه یا پرهزینه در زیرساخت شبکه به سیستم اضافه کنید. تقریباً می توانید محصولات را از هر مکانی قرار داده و به شبکه متصل کنید و سیستم می تواند تا آنجا که می خواهید باز یا بسته باشد.
 • مقرون به صرفه: یک سیستم نظارت IP هزینه کل مالکیت کمتری نسبت به یک دوربین مداربسته آنالوگ سنتی دارد. هزینه های مدیریت و تجهیزات از آنجا که برنامه های کاربردی پشتیبان و ذخیره سازی بر روی سرورهای استاندارد صنعتی و سیستم های باز اجرا می شوند ، کمتر است-نه در مورد سخت افزارهای اختصاصی مانند DVR در مورد یک سیستم دوربین مدار بسته آنالوگ. صرفه جویی در هزینه های اضافی از زیرساخت مورد استفاده ناشی می شود. جریان های ویدئویی مبتنی بر IP را می توان با استفاده از انواع زیرساخت های قابل همکاری در سراسر جهان هدایت کرد. شبکه های مبتنی بر IP مانند LAN ها و اینترنت و روش های مختلف اتصال مانند بی سیم جایگزین های بسیار ارزان تری نسبت به کواکسیال و فیبرهای سنتی مورد نیاز برای یک سیستم دوربین مدار بسته آنالوگ هستند. علاوه بر این ، می توان از زیرساخت IP برای سایر برنامه های کاربردی در سراسر سازمان استفاده کرد.

علاوه بر این ، فناوری Power over Ethernet (PoE) ، که در سیستم ویدئویی آنالوگ قابل استفاده نیست ، می تواند در سیستم ویدئویی شبکه برای افزایش پس انداز و قابلیت اطمینان استفاده شود.

تغذیه دوربین مداربسته تحت شبکه

شکل 1.1.g. سیستمی که از Power over Ethernet (PoE) استفاده می کند. یک دوربین تحت شبکه با پشتیبانی PoE مستقیماً به یک سوئیچ PoEenabled متصل می شود ، در حالی که یک دوربین شبکه بدون پشتیبانی PoE داخلی می تواند از یک تقسیم کننده فعال برای استفاده از PoE استفاده کند.

PoE به دستگاه های شبکه این امکان را می دهد که از طریق یک کابل استاندارد PoE که داده (ویدئو) را منتقل می کند ، از یک سوئیچ فعال PoE یا میان مدت انرژی دریافت کنند. استخدام یک متخصص برق مجرب و نصب یک خط برق جداگانه مورد نیاز نیست-یک مزیت بزرگ ، به ویژه در مناطق با دسترسی دشوار. با استفاده از PoE ، دوربین های شبکه/رمزگذارهای ویدئویی همچنین می توانند از یک اتاق سرور با منبع تغذیه بدون وقفه قدرت پشتیبان گیری متمرکز دریافت کنند. بنابراین در صورت قطع برق ، دوربین ها/ رمزگذارهای ویدیویی همچنان قادر به کار خواهند بود. (نمودار بالا را ببینید.)

 • مدیریت رویداد و ویدئوی هوشمند: اغلب ویدئوهای زیادی ضبط شده و زمان کافی برای تجزیه و تحلیل صحیح آنها وجود ندارد. دوربین های شبکه پیشرفته/رمزگذارهای ویدئویی با هوش یا تجزیه و تحلیل داخلی با کاهش میزان فیلم های جالب ضبط شده و فعال کردن پاسخ های برنامه ریزی شده ، از این امر مراقبت می کنند.

دوربین های شبکه پیشرفته/رمزگذارهای ویدئویی دارای ویژگی هایی مانند تشخیص حرکت ویدئویی داخلی ، زنگ تشخیص صدا ، هشدار دستکاری فعال ، اتصالات ورودی و خروجی ، و قابلیت های مدیریت زنگ و رویداد هستند. این ویژگی ها به دوربین های شبکه/رمزگذارهای ویدئویی اجازه می دهد تا در تجزیه و تحلیل ورودی ها دائماً مراقب باشند و منتظر انگیزه ای برای شروع یک عمل یا مجموعه ای از اقدامات باشند. انجام هوش/تجزیه و تحلیل در دوربین شبکه/رمزگذار ویدئو به جای سرور ضبط ، باعث کاهش مصرف و پهنای باند شبکه و نیازهای ذخیره سازی می شود زیرا فقط داده های قابل اجرا (ویدئو) از طریق شبکه ارسال می شود. علاوه بر این ، قدرت محاسباتی کمتری از سرور ضبط مورد نیاز است.

قابلیت های مدیریت رویداد را می توان با استفاده از رابط کاربری محصول ویدئویی شبکه یا یک برنامه نرم افزاری مدیریت ویدئو پیکربندی کرد. کاربران می توانند با تنظیم نوع محرک ها و زمان و همچنین پاسخ ها (به عنوان مثال ، ضبط در یک یا چند سایت-اعم از محلی و یا خارج از سایت برای اهداف امنیتی ؛ فعال سازی دستگاه های خارجی) ، زنگ هشدارها/رویدادها را تعریف کنند. مانند زنگ هشدار ، چراغ ها و درها ؛ و پیام های اطلاع رسانی به کاربران).

تنظیمات نرم افزاری دوربین مداربسته

شکل 1.1.h. راه اندازی یک ماشه رویداد با استفاده از رابط کاربری دوربین شبکه.

توانایی پرسنل امنیتی برای محافظت از مردم ، اموال و دارایی ها می تواند با انعطاف پذیری و قدرت فناوری IP-Surveillance افزایش یابد. سیستم های نظارت IP در فضاهای داخلی/خارجی و خصوصی/عمومی نصب شده اند. به عنوان مثال ، در فروشگاه ها ، خانه ها ، مراکز مراقبت روزانه ، مدارس ، بانک ها ، دفاتر دولتی ، کارخانه ها ، انبارها ، ایستگاه های راه آهن/مترو و فرودگاه ها.

مروری بر سیستم نظارت IP

یک سیستم نظارت IP می تواند به همان اندازه که نیازهای شما نیاز دارد ساده یا پیچیده باشد. در یک سناریوی ساده ، شما یک رایانه شخصی دارید که می خواهید ویدیو را مشاهده و ضبط کنید. شما یک کابل اترنت بین رایانه شخصی و یک سوئیچ شبکه دارید (که به دستگاه های مختلف اجازه می دهد به یکدیگر متصل شوند و به عنوان مثال ، یک اتصال اینترنتی مشترک را به اشتراک بگذارند) و یک کابل از سوئیچ به محل دوربین. سپس به تجهیزاتی نیاز دارید که بتوانند ویدیو ضبط کرده و جریان ویدئویی را از طریق شبکه ارسال کنند. این می تواند یک دوربین شبکه یا یک دوربین آنالوگ متصل به رمزگذار ویدیو (گاهی اوقات به عنوان سرور ویدئو نیز شناخته می شود) باشد.

مروری بر دوربین مداربسته تحت شبکه

شکل 1.2.a مروری بر سیستم نظارت IP

یک دوربین شبکه یا یک رمزگذار ویدیو مستقیماً به شبکه متصل می شود – نه به رایانه شخصی که در مورد دوربین وب اتفاق می افتد. پس از نصب و پیکربندی دوربین شبکه (یا دوربین آنالوگ و رمزگذار ویدئو) ، می توانید با استفاده از مرورگر وب روی رایانه محلی یا رایانه از راه دور از طریق اینترنت ، ویدیوهای زنده را مشاهده و ضبط کنید. اگر می خواهید به طور همزمان از بسیاری از دوربین ها به فیلم دسترسی داشته باشید و ضبط کنید ، توصیه می شود یک برنامه نرم افزاری مدیریت ویدیو را بر روی رایانه ضبط کننده نصب کنید.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، مقیاس بندی سیستم نظارت IP آسان و مقرون به صرفه است. همچنین انعطاف پذیر است و هر جزء از سیستم را می توان با توجه به نیازهای شما سفارشی کرد. در زیر مروری اجمالی بر اجزای سازگار با برنامه شما آمده است:

الف) دوربین شبکه/رمزگذار ویدئو: طیف گسترده ای از دوربین های شبکه و رمزگذارهای ویدئویی در دسترس هستند. دوربین های شبکه از دوربین های ثابت و گنبدهای ثابت ، گرفته تا دوربین های pan/tilt/zoom (PTZ) و PTZ dome ، و ممکن است برای استفاده در محیط داخلی یا خارج طراحی شده باشند. سایر ویژگی های دوربین شبکه شامل پشتیبانی داخلی از ارتباطات بی سیم ، رزولوشن مگاپیکسل و مقاومت در برابر خرابکاری است. دوربین های شبکه و رمزگذارهای ویدئویی ممکن است قابلیت های مختلفی را ارائه دهند مانند:

1) چندین جریان ویدیویی همزمان با استفاده از فرمت های مختلف فشرده سازی ویدیو (به عنوان مثال H.264 ، MPEG-4 قسمت 2 ، Motion JPEG) که برای پهنای باند و کیفیت تصویر بهینه شده اند.

2) پورت های ورودی/خروجی برای اتصال به دستگاه های خارجی مانند سنسورها و آلارم ها ؛

3) هوش داخلی مانند تشخیص حرکت ویدئویی و تشخیص دستکاری ؛

4) عملکردهای زنگ خطر و مدیریت رویداد که می توانند همزمان با دستگاه ها و برنامه های مختلف ارتباط برقرار کنند و می توانند جریانهای ویدیویی جداگانه را در وضوح مختلف ، در نرخ فریم های مختلف و به مکان های مختلف ارسال کنند.

5) پشتیبانی صوتی ؛ و

6) تغذیه از طریق اترنت ، که باعث می شود قدرت از طریق همان کابل انتقال داده انتقال یابد.

ب) شبکه: روش های زیادی برای طراحی و ایمن سازی شبکه برای IP-Surveillance وجود دارد. علاوه بر این ، یک شبکه می تواند به اندازه نیازهای شما کوچک یا گسترده باشد و می تواند بصورت سیمی ، بی سیم یا ترکیبی از هر دو باشد. همچنین افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه به سادگی با افزودن سوئیچ/روتر آسان است. و از فناوری های مختلف می توان برای بهینه سازی استفاده از پهنای باند استفاده کرد. علاوه بر این ، یک شبکه سیمی می تواند نه تنها داده ، بلکه قدرت را نیز با استفاده از فناوری Power over Ethernet (PoE) ارائه دهد. این امر نصب دوربین های شبکه/رمزگذارهای ویدئویی با قابلیت PoE را ساده کرده و در هزینه ها صرفه جویی می کند.

ج) سخت افزار (سرور و فضای ذخیره سازی): سخت افزار مورد نیاز یک سیستم IP-Surveillance پیچیده نیست. به سادگی از اجزای استاندارد موجود در صنعت فناوری اطلاعات استفاده کنید. رایانه شخصی امروزی ، با پردازنده پنتیوم و سیستم عامل ویندوز ، می تواند یک نرم افزار مدیریت ویدیو را اجرا کرده و از حداکثر 50 دوربین فیلمبرداری و ذخیره کند. اگر هارد دیسک روی سرور واقعی که برنامه ضبط را اجرا می کند کافی نباشد ، راه حل هایی وجود دارد که به شما امکان می دهد فضای ذخیره سازی را افزایش داده و انعطاف پذیری و بازیابی را افزایش دهید. از آنجایی که هارد دیسک های بزرگتر با هزینه کمتری تولید می شوند ، ذخیره حجم زیاد ویدئو ارزان تر می شود.

د) نرم افزار: طیف وسیعی از نرم افزارها برای کمک به شما در تهیه ، نصب و مدیریت یک سیستم نظارت IP وجود دارد. به عنوان مثال ، می توانید از AXIS Design Tool استفاده کنید که به شما کمک می کند پهنای باند سیستم ویدئویی شبکه خود را چقدر محاسبه کنید و نرم افزارهای نصب مانند مدیریت دوربین AXIS (بارگیری رایگان) ، که پیدا کردن ، نصب و محصولات ویدئویی را در شبکه پیکربندی کنید. یک نرم افزار مدیریت ویدیو نیز توصیه می شود. این به شما این امکان را می دهد که محصولات ویدئویی شبکه را مطابق تنظیمات مشاهده ، ضبط و امنیت خود مدیریت و پیکربندی کنید.

تنظیمات نرم افزاری دوربین مداربسته 1

شکل 1.2.c. نرم افزار مدیریت دوربین AXIS

بحث مفصل تری در مورد اجزا و ملاحظاتی که هنگام انتخاب تجهیزات باید در نظر گرفت در فصل 2 ارائه شده است.

برنامه نظارت خود را تعریف کنید

اولین و مهمترین مرحله در اجرای نصب نظارت تصویری تعیین هدف برنامه نظارت شما است. ایده خوبی است که نقشه ای را که می خواهید نظارت تصویری در آن انجام شود و به چه منظور (به عنوان مثال مرور کلی ، شناسایی ، شمارش افراد) ترسیم کنید. این نوع و تعداد دوربین های شبکه و سایر اجزای نصب را تعیین می کند و می تواند هزینه کلی نصب را تحت تأثیر قرار دهد. اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انتخاب دوربین شبکه و سایر اجزاء در فصل 2 آورده شده است.

ملاحظات حقوقی

نظارت ویدئویی را می توان با قوانین متفاوت از کشوری به کشور دیگر محدود یا ممنوع کرد. توصیه می شود قبل از نصب یک سیستم نظارت تصویری قوانین منطقه خود را بررسی کنید. ممکن است قوانین یا دستورالعمل هایی وجود داشته باشد که موارد زیر را پوشش دهد:

الف) مجوز ممکن است برای انجام نظارت تصویری ، به ویژه در مناطق عمومی ، نیاز به ثبت نام یا دریافت مجوز از یک مقام داشته باشید.

ب) هدف از تجهیزات نظارتی. آیا مطابق با قوانین مجاز در منطقه شما است؟

ج) موقعیت یا محل تجهیزات. آیا این مکان به گونه ای قرار گرفته یا قرار گرفته است که فقط فضاهایی را که تجهیزات در نظر دارند پوشش دهد ، و اگر مناطق ناخواسته تحت پوشش قرار گیرند ، آیا باید با صاحبان چنین فضاهایی مشورت کنید؟ ممکن است قوانینی در مورد مناطقی که نظارت تصویری ممنوع است ، وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، توالت و اتاق های تعویض لباس در محیط خرده فروشی.

موقعیت نصب دوربین مداربسته

د) اطلاع رسانی ممکن است مجبور شوید تابلوهایی بگذارید تا به مردم هشدار دهید که وارد منطقه ای می شوند که تحت پوشش تجهیزات نظارتی قرار دارد و ممکن است قوانینی در مورد تابلوها وجود داشته باشد.

ه) کیفیت تصاویر ممکن است قوانینی در مورد کیفیت تصاویر وجود داشته باشد که می تواند بر مواردی که مجاز به استفاده از آنها به عنوان مدرک در دادگاه است ، تأثیر بگذارد.

و) قالب ویدئو. مقامات پلیس ممکن است از فرمت ویدئویی که می توانند کنترل کنند ، استفاده کنند.

ز) اطلاعات ارائه شده در فیلم ضبط شده. به عنوان مثال ، ممکن است ضبط ویدئو دارای زمان و تاریخ باشد.

ح) پردازش تصاویر ممکن است قوانینی در مورد مدت زمان نگهداری تصاویر وجود داشته باشد ، چه کسی می تواند چنین تصاویری را مشاهده کند و کجا می توان تصاویر ضبط شده را مشاهده کرد. ممکن است مجبور شوید گزارش حسابرسی را نگه دارید.

ط) ممکن است الزاماتی برای ترسیم مکان دوربین ها وجود داشته باشد.

ی) آموزش پرسنل. ممکن است مقرراتی وجود داشته باشد که اپراتورها را ملزم به آموزش سیاست های امنیتی و افشای اطلاعات و همچنین مسائل مربوط به حریم خصوصی کند.

ک) دسترسی و افشای تصاویر برای اشخاص ثالث. ممکن است محدودیت هایی در مورد دسترسی افراد به تصاویر و نحوه نمایش تصاویر وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، اگر قرار است ویدیو در رسانه ها افشا شود ، ممکن است تصاویر افراد پنهان یا مبهم باشد.

ل) ضبط صدا. ممکن است برای ضبط صدا علاوه بر فیلم مجوز لازم باشد.

م) بررسی منظم سیستم. ممکن است دستورالعمل هایی در مورد اینکه چگونه یک شرکت باید به طور مرتب و دقیق سیستم را بررسی کند ، وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که همه تجهیزات آنطور که باید کار می کنند.

ملاحظات اجزاء

این فصل اجزای اصلی یک سیستم IP-Surveillance را شرح می دهد و دستورالعمل هایی را برای انتخاب تجهیزات ارائه می دهد. اجزای پوشش داده شده در این فصل شامل دوربین شبکه ، رمزگذار ویدئو ، سوئیچ شبکه ، سخت افزار سرور و نرم افزار مدیریت ویدیو (AXIS Camera Station) است.

دوربین شبکه

یک دوربین شبکه را می توان به عنوان یک دوربین و رایانه که در یک واحد ترکیب شده اند ، توصیف کرد. دارای تراشه فشرده سازی ، سیستم عامل ، وب سرور داخلی ، سرور FTP (پروتکل انتقال فایل) ، سرویس گیرنده FTP ، سرویس گیرنده ایمیل ، مدیریت آلارم و موارد دیگر. یک دوربین شبکه ، برخلاف دوربین وب ، نیازی به اتصال به رایانه ندارد. به طور مستقل عمل می کند و مانند رایانه شخصی ، مستقیماً به یک شبکه IP متصل می شود. می توان آن را در هرجایی که اتصال شبکه سیمی یا بی سیم وجود دارد قرار داد. دوربین شبکه با ضبط و ارسال تصاویر زنده ، کاربران مجاز را قادر می سازد تا بصورت محلی یا از راه دور ویدئو را در زیرساخت شبکه استاندارد مبتنی بر IP مشاهده ، ذخیره و مدیریت کنند.

داخل و پشت دوربین مداربسته

شکل – داخل دوربین شبکه محور                                                                        شکل – پشت دوربین شبکه محور

امروزه انواع مختلفی از دوربین های شبکه در دسترس هستند و صرف نظر از نیازهای شما ، یک دوربین شبکه برای پاسخگویی به آنها وجود دارد. اگرچه دوربین های آنالوگ در انواع مختلفی در دسترس هستند ، اما دوربین های تحت شبکه می توانند مزایای بیشتری از جمله کیفیت تصویر بهتر و انعطاف پذیری بیشتر نصب را ارائه دهند.

برای برخی از برنامه های خاص ، مانند وضوح تصویر بسیار بالا یا نیازهای بی سیم ، دوربین های شبکه تنها گزینه هستند.

بخشهای زیر مروری بر انواع دوربین های شبکه موجود ، ویژگیهای دوربین شبکه ای که باید در نظر بگیرید و نحوه انتخاب دوربین شبکه ارائه می دهد.

الف) انواع دوربین های شبکه

Axis وسیع ترین طیف دوربین های حرفه ای شبکه را در بازار ارائه می دهد. دوربین های شبکه را می توان به انواع و انواع داخلی و خارجی طبقه بندی کرد.

محل نصب دوربین مداربسته

> داخل یا خارج از منزل. دوربین های شبکه بیرونی باید دارای لنز عنبیه خودکار باشند تا میزان دریافت نور را تنظیم کنند. بسیاری از دوربین های خارجی نیاز به یک محفظه محافظ دارند. سایرین ممکن است قبلاً با محفظه محافظ طراحی شده باشند. همچنین برای دوربین های داخلی که نیاز به محافظت از محیط های سخت مانند گرد و غبار و رطوبت ، و خرابکاری یا دستکاری دارند ، مسکن موجود است.

> انواع: دام ثابت، ثابت، PTZ (pan/tilt/zoom) یا گنبد PTZ

دوربین های ثابت شبکه

دوربین ثابت ، دوربینی است که زاویه دید آن پس از نصب ثابت شود. یک دوربین ثابت با بدنه و لنز نشان دهنده نوع دوربین سنتی است. در برخی از برنامه های کاربردی ، به نظر می رسد که دوربین بسیار قابل مشاهده باشد. اگر چنین است ، یک دوربین ثابت بهترین انتخاب را نشان می دهد زیرا هم دوربین و هم جهت جهت گیری آن به وضوح قابل مشاهده است. مزیت دیگر این است که اکثر دوربین های ثابت دارای لنزهای قابل تعویض هستند. برای محافظت بیشتر ، دوربین های ثابت را می توان در محفظه هایی که برای نصب داخل یا خارج طراحی شده اند ، نصب کرد.

 

شکل 2.1.d. دوربین شبکه AXIS 211

دوربین های شبکه گنبد ثابت

دوربین های گنبدی ثابت که مینی گنبدها نیز نامیده می شوند ، اساساً شامل یک دوربین ثابت است که از قبل در محفظه گنبدی کوچک نصب شده است. دوربین را می توان به راحتی به هر سمتی هدایت کرد. مزیت اصلی آن در طراحی محتاطانه و بدون مزاحمت آن و همچنین در این واقعیت است که به سختی می توان دید دوربین به کدام سو اشاره می کند. این دوربین همچنین در برابر ضربه مقاوم است.

محدودیت دوربین ثابت گنبدی این است که به ندرت دارای لنز قابل تغییر است و حتی اگر قابل تغییر باشد ، انتخاب لنزها با فضای داخل محفظه گنبد محدود می شود. با این حال ، اغلب یک لنز واریفوک ارائه می شود ، که باعث می شود میدان دید دوربین تنظیم شود. دوربین های گنبد ثابت با انواع مختلف محفظه مانند محوطه های مقاوم در برابر خرابکاری و/یا دارای استاندارد IP66 برای نصب در فضای باز طراحی شده اند. نیازی به مسکن خارجی نیست. نصب چنین دوربینی معمولاً روی دیوار یا سقف است.

شکل 2.1.e. دوربین شبکه AXIS 216FD

دوربین های شبکه PTZ

نمای دوربین را می توان از راه دور ، به صورت دستی یا خودکار ، برای حرکت از پهلو به پهلو ، کج شدن به بالا و پایین و بزرگنمایی و کوچک نمایی در یک ناحیه یا شی کنترل کرد. در حال حاضر دوربین های PTZ مکانیکی و غیر مکانیکی وجود دارد.

دوربین های مکانیکی PTZ می توانند از طریق کنترل دستی یا خودکار حرکت کنند ، کج شوند و زوم کنند. در یک عملیات دستی ، یک اپراتور می تواند از یک دوربین PTZ برای دنبال کردن ، به عنوان مثال ، یک فرد در یک فروشگاه خرده فروشی استفاده کند. دوربین های PTZ عمدتا در داخل خانه و برنامه هایی که اپراتور در آن کار می کند و دید زاویه دید دوربین مطلوب است یا موردی نیست مورد استفاده قرار می گیرد. زوم اپتیکال در دوربین های PTZ معمولاً بین 10X تا 26X است. دوربین PTZ را می توان روی سقف یا دیوار نصب کرد.

شکل 2.1.f. دوربین شبکه AXIS 214 PTZ

تفاوت بین دوربین های PTZ و گنبدهای PTZ در این است که بسیاری از دوربین های PTZ به دلیل توقف مکانیکی که مانع از حرکت مداوم دوربین ها می شود ، پان کامل 360 درجه ندارند. این بدان معناست که دوربین نمی تواند فردی را دنبال کند که به طور مداوم در یک دور کامل دور دوربین راه می رود. یک استثنا ، دوربین شبکه AXIS 215 PTZ است که به لطف قابلیت تلنگر خودکار ، می تواند فوراً سر دوربین را 180 درجه بچرخاند و به دور از نقطه صفر ادامه دهد. سپس دوربین می تواند بدون توجه به جهت ، شخص یا شیئی را که در حال عبور است دنبال کند. تفاوت دیگر بین دوربین های PTZ و گنبدهای PTZ این است که دوربین های PTZ برای عملکرد خودکار مداوم یا به اصطلاح “تورهای نگهبانی” ساخته نشده اند.

شکل 2.1.g. دوربین شبکه AXIS 215 PTZ در سقف سقفی

یک دوربین غیر مکانیکی PTZ با استفاده از سنسور مگاپیکسلی و لنز با زاویه دید گسترده ، زاویه دید 100 درجه تا 180 درجه (و یا حتی بیشتر در موارد مشابه) را فراهم می کند. چنین دوربینی به اپراتور اجازه می دهد تا بدون هیچ گونه حرکت مکانیکی روی هر قسمت از صحنه زوم کند. مزیت اصلی این است که هیچ سایشی وجود ندارد زیرا دوربین هیچ قسمت متحرکی ندارد. بزرگنمایی روی ناحیه جدیدی از یک صحنه فوری است.

در یک دوربین سنتی PTZ ، این مدت زمان می تواند تا 1 ثانیه طول بکشد. از آنجا که زاویه دید یک دوربین PTZ غیر مکانیکی قابل مشاهده نیست ، برای نصب های محرمانه ایده آل است. برای به دست آوردن کیفیت خوب تصویر ، حرکت ، شیب و زوم باید محدود باشد. اگر چنین دوربینی دارای سنسور 3 مگاپیکسلی است ، حداکثر زاویه دید توصیه شده 140 درجه با قابلیت زوم 3X است. این نوع دوربین معمولاً روی دیوار نصب می شود.

شکل 2.1.h. دوربین شبکه AXIS 212 PTZ

دوربین های شبکه گنبد PTZ

دوربین های شبکه گنبد PTZ می توانند با فعال کردن انعطاف پذیری بیشتر در عملکردهای پان ، شیب و زوم ، منطقه وسیعی را پوشش دهند. آنها یک تابه 360 درجه ، پیوسته و یک شیب معمولاً 180 درجه را فعال می کنند. دوربین های گنبدی PTZ به دلیل طراحی ، نصب (مخصوصاً در پایه های سقفی که در تصویر سمت راست دیده می شود) و مشکل در دیدن زاویه دید دوربین (پوشش گنبد می تواند شفاف یا دودی باشد) برای استفاده در تاسیسات محرمانه ایده آل است. یک دوربین شبکه گنبد PTZ همچنین استحکام مکانیکی را برای عملکرد مداوم در حالت گشت محافظ فراهم می کند ، به این ترتیب دوربین به طور مداوم بین ایستگاه از پیش تنظیم شده حرکت می کند.

در حالت گارد محافظتی ، یک دوربین شبکه گنبد PTZ می تواند منطقه ای را پوشش دهد که به 10 دوربین ثابت نیاز باشد. اشکال اصلی این است که فقط می توان یک مکان را در هر زمان کنترل کرد و نه موقعیت دیگر را بدون نظارت رها کرد. زوم اپتیکال معمولاً بین 10X تا 35X متغیر است. دوربین گنبد شبکه اغلب در شرایطی استفاده می شود که اپراتور از آن استفاده می کند. این نوع دوربین معمولاً در صورت استفاده در محیط داخلی ، یا بر روی تیر یا گوشه ای از ساختمان در تأسیسات بیرونی ، روی سقف نصب می شود. با دوربین شبکه گنبد PTZ ، تمام دستورات کنترل PTZ از طریق شبکه IP ارسال می شوند و برخلاف مورد دوربین گنبد آنالوگ ، نیازی به نصب سیم RS-485 نیست.

شکل 2.1.i. دوربین گنبد شبکه AXIS 233D در سقف سقفی

ب) ملاحظات ویژگی

> سنسور تصویر: دو نوع فناوری سنسور تصویر برای استفاده در دوربین های شبکه موجود است:

CCD (دستگاه همراه شارژ) و CMOS (نیمه هادی اکسید فلز مکمل). هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند که آنها را برای کاربردهای مختلف مناسب می سازد. سنسورهای CCD بیش از 20 سال است که در دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرند و ویژگی های مفید زیادی مانند حساسیت به نور خوب ، که در شرایط کم نور مهم است ، ارائه می دهند. با این حال ، گرانتر و پیچیده تر برای قرار دادن در دوربین هستند و ممکن است بسیار بیشتر از یک سنسور CMOS معادل مصرف کنند.

شکل 2.1.j. CMOS                                                                                                شکل 2.1 CCD.k.

پیشرفت های اخیر در سنسورهای CMOS آنها را از نظر کیفیت تصویر به همتایان CCD خود نزدیک می کند. سنسورهای CMOS هزینه کل دوربین ها را کاهش می دهند زیرا دارای تمام منطق های مورد نیاز برای ساخت دوربین در اطراف آنها هستند. سنسورهای CMOS امکانات یکپارچه سازی بیشتر و عملکردهای بیشتری را فعال می کنند. آنها این امکان را برای تولیدکنندگان ایجاد می کنند که دوربین های کوچکتری داشته باشند.

متداول ترین اندازه سنسورهای تصویری که در دوربین های شبکه استفاده می شود ¼ اینچ و 1/3 اینچ است و ممکن است از اسکن پیشرونده یا فناوری اسکن ترکیبی استفاده کنند (برای اطلاعات بیشتر در مورد فناوری ها به نقطه بعدی در زیر مراجعه کنید). اندازه بسیاری از سنسورهای مگاپیکسلی اندازه سنسورهای مورد استفاده در دوربین هایی است که وضوح تصویر VGA 640×480 را ارائه می دهند. این بدان معناست که سنسور مگاپیکسلی پیکسل های بیشتری دارد اما اندازه پیکسل ها کوچکتر است و بنابراین نسبت به سنسورهای غیر مگاپیکسلی حساسیت به نور کمتری دارد.

> اسکن پیشرونده: این فناوری شامل افشای ، ثبت و ارائه یک تصویر کامل در یک زمان – خط به خط در نظم کامل است ، نه اینکه تصویر را به دو قسمت جداگانه تقسیم کرده و آنها را در زمان های جداگانه به عنوان فناوری اسکن آنالوگ متصل به هم ارائه دهید. از آنجا که مانیتورهای رایانه از فناوری اسکن پیشرونده استفاده می کنند ، اگر ویدئو با استفاده از اسکن مترقی ضبط شود ، اشیاء متحرک در یک ویدئو به وضوح بر روی صفحه نمایش PC نمایش داده می شوند. اگر ویدئوی مخلوط شده روی صفحه کامپیوتر نمایش داده شود ، اشیایی که بین تصویربرداری از دو فیلد درهم تنیده حرکت می کنند ، تار می شوند. همه دوربین های شبکه فعلی Axis ، به استثنای چند دوربین گنبد PTZ ، از فناوری اسکن پیشرونده استفاده می کنند.

اسکن پیشرونده                         یک تصویر اسکن در هم تنیده که بر روی یک مانیتور PC پیشرفته نشان داده شده است

با استفاده از اسکن پیشرو ، قاب را در نقطه متحرک فریز کنید

 

زمینه اول: خطوط فرد

 

فیلد دوم: خطوط زوج

[20/17 ثانیه (NTSC/PAL) بعدا]

 

با استفاده از اسکن ترکیبی ، قاب را در نقطه متحرک فریز کنید

 

> لنز: انواع مختلف لنز در دوربین های شبکه موجود است. لنزها ممکن است ثابت باشند (فاصله کانونی یا میدان دید افقی ثابت است) ، واریفوکال (امکان تنظیم دستی فاصله کانونی را فراهم می کند) یا زوم (به دوربین اجازه می دهد تا هنگام بزرگنمایی روی اشیا در فوکوس باقی بماند). لنزهای واریفوکال و زوم فاصله کانونی را ارائه می دهند که از تله فوتو تا زاویه وسیع متغیر است.

شکل 2.1.n. لنز واریفوکال ثابت                                                                             شکل 2.1.o. لنز ثابت

عنبیه لنز ، که میزان نور ورودی به دوربین را کنترل می کند، می تواند به صورت دستی (برای دوربین های داخلی) یا به طور خودکار (برای دوربین های بیرونی) تنظیم شود. لنز عنبیه خودکار را می توان با پردازنده دوربین (کنترل DC) یا سیگنال ویدئویی کنترل کرد.

> لنز قابل تغییر: لنزهای قابل تغییر به کاربران این امکان را می دهد که از لنزهای دیگر (مانند تله فوتو یا زاویه باز) که برای برنامه خاصی مناسب تر است استفاده کنند. شما باید بدانید که لنز اصلی دوربین C-mount یا CS-mount است تا لنز جدیدی که خریداری می کنید با همان نوع سوار سازگار باشد. امروزه تقریباً همه دوربین های نظارتی و لنزهای فروخته شده از نوع CS-mount هستند.

هنگام انتخاب اندازه لنز جدید ، باید اندازه سنسور تصویر را نیز بدانید. اگر یک لنز برای سنسور کوچکتری از آنچه در داخل دوربین تعبیه شده است ساخته شده باشد ، گوشه های مشکی در تصویر خواهید داشت. اگر یک لنز برای سنسور بزرگتری نسبت به سنسور داخل دوربین ساخته شده باشد ، زاویه دید کوچکتر از زاویه پیش فرض لنز خواهد بود زیرا بخشی از اطلاعات خارج از سنسور “از بین می رود”.

> عملکرد خودکار روز/شب: این ویژگی در برخی از دوربین های بیرونی گنجانده شده است و امکان حذف خودکار فیلتر برش مادون قرمز (IR) را که در همه دوربین های رنگی گنجانده شده است می دهد تا از اعوجاج رنگ در برابر نور مادون قرمز نزدیک جلوگیری شود. هنگامی که نور وجود دارد ، فیلتر برش IR روشن است و دوربین فیلمبرداری رنگی ارائه می دهد. در شرایط تاریک ، دوربین فیلتر را برمی دارد تا از نور مادون قرمز نزدیک برای ارائه فیلم سیاه و سفید حساس به مادون قرمز استفاده کند. دوربینهای مادون قرمز یا روز/شب به ویژه در محیطهای بیرونی یا موقعیتهایی که استفاده از نور مصنوعی را محدود می کنند مفید هستند. این موقعیت ها شامل برنامه های نظارت محرمانه و پنهان است.

> حداقل میزان روشنایی/حساسیت به نور: حساسیت به دوربین شبکه اغلب بر حسب لوکس مشخص می شود که با سطح روشنایی مطابقت دارد که در آن دوربین تصویری قابل قبول تولید می کند. هرچه عدد لوکس کمتر باشد ، دوربین در شرایط کم نور بهتر عکس می گیرد. اگر یک دوربین تا 1 لوکس کار می کند ، به این معنی است که دوربین می تواند تصویر را در 1 لوکس تولید کند ، اما ممکن است لزوماً از کیفیت بالایی برخوردار نباشد. در حالت عادی ، حداقل 200 لوکس برای روشنایی یک شی مورد نیاز است تا بتوان یک تصویر با کیفیت خوب به دست آورد. تولیدکنندگان مختلف نیز هنگام تعیین میزان حساسیت به نور یک دوربین از مراجع متفاوتی استفاده می کنند ، بنابراین برای مقایسه باید به تصاویر گرفته شده نگاه کرد.

محیط: لوکس

> نور شدید خورشید: 100000

> نور کامل روز: 10000

> چراغ معمولی دفتر: 500

> اتاق کم نور: 100

لوکس میزان نوری است که بر سطح در متر مربع می افتد. بسیاری از صحنه های طبیعی دارای روشنایی نسبتاً پیچیده ای با سایه و برجسته هستند که خواندن لوکس متفاوتی را در قسمت های مختلف یک صحنه ارائه می دهد. بنابراین ، مهم است که به خاطر داشته باشید که یک خواندن لوکس نمی تواند نشان دهنده وضعیت نور برای یک صحنه به طور کلی باشد.

> نوع فشرده سازی ویدئو: امروزه سه استاندارد اصلی فشرده سازی ویدیو مورد استفاده قرار می گیرد:

حرکت JPEG ، MPEG-4 قسمت 2 (که در برخی منابع به سادگی MPEG-4 نیز نامیده می شود) و H.264 (همچنین MPEG-4 قسمت 10/AVC نیز شناخته می شود). هر استاندارد از تکنیک های متفاوتی برای کاهش میزان انتقال و ذخیره داده ها در یک سیستم ویدیویی شبکه استفاده می کند.

> نوع فشرده سازی ویدئو: امروزه سه استاندارد اصلی فشرده سازی ویدیو مورد استفاده قرار می گیرد:

حرکتی JPEG ، MPEG-4 قسمت 2 (که در برخی منابع به سادگی MPEG-4 نیز نامیده می شود) و H.264 (همچنین MPEG-4 قسمت 10/AVC نیز شناخته می شود). هر استاندارد از تکنیک های متفاوتی برای کاهش میزان انتقال و ذخیره داده ها در یک سیستم ویدیویی شبکه استفاده می کند.

H.264 جدیدترین استانداردی است که انتظار می رود در سالهای آینده به استاندارد ویدیویی انتخابی تبدیل شود. H.264 بدون به خطر انداختن کیفیت تصویر می تواند پهنای باند و ذخیره سازی را در مقایسه با Motion JPEG بیش از 80 درصد و تا 50 درصد بیشتر از استاندارد MPEG-4 قسمت 2 کاهش دهد. H.264 و MPEG-4 قسمت 2 فناوری های مجاز هستند ، بنابراین اگر یک محصول ویدیویی شبکه از این استانداردها پشتیبانی می کند ، مطمئن شوید که آیا هزینه مجوز قبلاً در قیمت خرید محصول گنجانده شده است یا خیر. H.264 و MPEG-4 Part 2 از صدای همزمان همزمان پشتیبانی می کنند ، در حالی که Motion JPEG این کار را نمی کند. Motion JPEG یک فناوری بدون مجوز است.

در حال حاضر ، محصولات ویدئویی شبکه ای که از استانداردهای فشرده سازی متعدد پشتیبانی می کنند ، برای حداکثر انعطاف پذیری و امکانات یکپارچه سازی ایده آل هستند.

> وضوح ویدئو: رزولوشن VGA 640×480 پیکسل است. (صفحه های رایانه دارای وضوح تصویر در VGA یا چند برابر VGA هستند.) فرمت رایج دیگر 4CIF است (704×480 پیکسل در NTSC / 704×576 پیکسل در استاندارد PAL). دوربین های مگاپیکسلی وضوح بالایی از حداقل 1280×960 پیکسل را ارائه می دهند و برای برنامه هایی استفاده می شوند که نیاز به توانایی دیدن جزئیات دقیق یا پوشش یک منطقه بزرگ دارند. توانایی یک محصول ویدئویی شبکه ای برای ارسال تعداد مشخصی فریم در ثانیه بسته به وضوح تصویر ممکن است متفاوت باشد.

> فریم بر ثانیه: ممکن است نرخ فریم های متفاوتی برای رزولوشن های مختلف تعیین شده باشد. ویدئوی Fullmotion در استاندارد ویدئویی NTSC (در آمریکای شمالی/ژاپن) 30 فریم در ثانیه و در استاندارد ویدئویی PAL (اروپا) 25 فریم در ثانیه است. نرخ فریم کامل در همه دوربین ها در هر زمان بیشتر از آن چیزی است که برای اکثر برنامه ها مورد نیاز است. با قابلیت های پیکربندی و هوشمندی داخلی دوربین های شبکه ، می توان نرخ فریم را در شرایط عادی کمتر تنظیم کرد ، به عنوان مثال. یک تا چهار فریم در ثانیه ، برای کاهش چشمگیر نیازهای ذخیره سازی. در صورت زنگ هشدار – برای مثال ، اگر تشخیص حرکت ویدئو یا یک سنسور خارجی فعال شود – یک برنامه نرم افزاری مدیریت ویدئو می تواند پیکربندی شود تا درخواست کند که محصول ویدیویی شبکه یک جریان متفاوت با نرخ فریم ضبط بالاتر ارسال کند.

> جریانهای متعدد با قابلیت تنظیم جداگانه: محصولات ویدئویی شبکه ای با این قابلیت می توانند چندین جریان را ارائه دهند و هر جریان را می توان از نظر قالب فشرده سازی و سطح ، نرخ فریم و وضوح متفاوت تنظیم کرد. به عنوان مثال ، یک جریان را می توان با حداکثر فشرده سازی و نرخ فریم پایین برای اهداف ذخیره سازی پیکربندی کرد. جریان دیگری را می توان با نرخ فریم بیشتر و فشرده سازی کمتر ارسال کرد و بنابراین ، تاخیر کمتری برای مشاهده زنده وجود دارد. و جریان سوم با فشرده سازی بالا و وضوح پایین را می توان به دستگاه های تلفن همراه ارسال کرد.

شکل 2.1.p. چندین جریان ویدیویی با قابلیت تنظیم جداگانه

> پشتیبانی صوتی: دوربین شبکه با پشتیبانی صدا یا دارای میکروفون داخلی یا ورودی میکروفون خارجی است. بلندگوها ممکن است داخلی یا خارجی باشند. یک ویژگی صوتی کاربران را قادر می سازد تا از راه دور به منطقه ای گوش دهند و دستورالعمل ها ، سفارشات یا درخواست ها را به بازدیدکنندگان یا مزاحمان منتقل کنند. صدا همچنین می تواند به عنوان یک روش تشخیص مستقل استفاده شود. هنگامی که صدا از سطح خاصی تشخیص داده می شود ، ضبط ویدئو و زنگ هشدار می تواند فعال شود.

شکل 2.1.q. افزایش نظارت تصویری با صدا

حالتهای صوتی ممکن است ساده باشند (صدا توسط اپراتور یا دوربین ارسال می شود) ، نیمه دوبلکس (صدا در هر دو جهت ارسال می شود ، اما فقط یک طرف می تواند ارسال کند) یا دوبلکس کامل (صدا به اپراتور ارسال و از آن ارسال می شود همزمان). صدا را می توان فشرده و در جریان ویدئو ادغام کرد و برای نظارت و/یا ضبط از طریق شبکه ارسال کرد. چهار استاندارد فشرده سازی صدا در ویدئوهای شبکه استفاده می شود. آنها AAC-LC هستند که نیاز به مجوز دارند و G.711 ، G.726 و G.722.2 (Adbandive Multi-Rate Wideband) ، که فن آوری های بدون مجوز هستند. صدا و تصویر دو جریان بسته جداگانه هستند که از طریق شبکه ارسال می شوند.

برای اینکه کلاینت یا پخش کننده جریانهای صوتی و تصویری را کاملاً همگام سازی کند ، بسته های صوتی و تصویری باید دارای مهر زمان باشند. زمان بندی با استفاده از Motion JPEG ممکن است همیشه در دوربین شبکه پشتیبانی نشود. اگر صدا و تصویر هماهنگ شده در اولویت قرار دارند ، بهتر است از H.264 یا MPEG-4 Part 2 برای فشرده سازی ویدئو استفاده کنید ، زیرا معمولاً با استفاده از آن استانداردها ، مهر زمان را پشتیبانی می کند.

> پورت های ورودی و خروجی (I/O): اتصالات ورودی/خروجی دستگاه های خارجی را قادر می سازد تا به دوربین شبکه متصل شوند. ورودی های یک دوربین (مانند یک تماس در ، آشکارساز حرکت مادون قرمز ، سنسور شکستن شیشه یا سنسور ضربه) دوربین را قادر می سازد تا به عنوان مثال با ارسال و ضبط فیلم به یک رویداد خارجی واکنش نشان دهد. خروجی ها دوربین را قادر می سازند تا دستگاه های خارجی مانند فعال کردن آلارم ، فعال کردن قفل درها ، تولید دود یا روشن کردن چراغ ها را کنترل کند.

I/O همچنین به شما امکان می دهد فضای ذخیره سازی را ذخیره کنید. به عنوان مثال ، اگر می خواهید به سادگی هویت یک فرد را در ورودی ثبت کنید ، نیازی به دوربین برای ارسال مداوم ویدئو ندارید. شما می توانید سیستم را به گونه ای تنظیم کنید که دوربین به محض باز شدن درب ، عکسبرداری و ارسال فریم های لازم را آغاز کند. پورت های ورودی/خروجی در تمام دوربین های شبکه Axis و رمزگذارهای ویدئویی موجود است.

> تشخیص حرکت ویدئویی: تشخیص حرکت ویدئویی تغییرات میدان دید دوربین را کنترل می کند و اگر تغییری رخ دهد (به عنوان مثال یک مزاحم وارد صحنه شود) ، یک وضعیت هشدار ایجاد می شود. این عملکرد می تواند ویژگی داخلی دوربین شبکه یا ویژگی نرم افزار مدیریت ویدیو باشد. استفاده از قابلیت تشخیص حرکت ویدیویی داخلی در دوربین شبکه ، استفاده از پهنای باند را کاهش می دهد زیرا هیچ ویدئویی در شبکه تحویل داده نمی شود مگر اینکه حرکت ویدئو تشخیص داده شود. تشخیص حرکت ویدئو یک ویژگی استاندارد در تمام دوربین های شبکه Axis است.

> هشدار دستکاری فعال: این یک برنامه تجزیه و تحلیل ویدئویی هوشمند است که در محصولات ویدئویی منتخب شبکه Axis موجود است. هنگامی که یک دوربین به هر طریقی دستکاری می شود (به عنوان مثال تغییر مسیر تصادفی ، مسدود کردن ، عدم تمرکز روی اسپری ، پوشش داده شده یا آسیب دیده) ، می تواند به طور خودکار ضبط و اعلان های هشدار را فعال کند.

> زنگ هشدار و مدیریت رویداد: با استفاده از این قابلیت ، محرک های رویداد را می توان بر اساس زمانبندی ، ورودی/خروجی ، تشخیص حرکت ویدئویی ، تشخیص صدا ، هشدار دستکاری فعال یا دما و سایر موارد برنامه ریزی کرد. بافرهای تصویر قبل و بعد از زنگ در دوربین شبکه می توانند تصاویر جمع آوری شده قبل و بعد از وقوع زنگ هشدار را ذخیره و ارسال کنند. هنگامی که یک زنگ هشدار یا رویداد تشخیص داده شد ، یک دوربین شبکه می تواند اعلان ها را از طریق پست الکترونیکی ، TCP ، HTTP ارسال کرده و تصاویر را از طریق پست الکترونیکی ، FTP و HTTP بارگذاری کند.

توجه داشته باشید که بارگذاری تصویر شامل ارسال فایلهای JPEG جداگانه است و به معنای ضبط جریانهای ویدیویی نیست. ضبط جریان ویدئویی بر روی ماشه زنگ هشدار را می توان با استفاده از یک برنامه نرم افزاری مدیریت ویدئو انجام داد ، که دارای قابلیت درخواست جریان بر اساس معیارهای خاص (به عنوان مثال ، قالب فشرده سازی H.264 ، MPEG-4 یا Motion JPEG ، نرخ فریم بیشتر) و کیفیت تصویر) که ممکن است با تنظیمات ضبط معمولی متفاوت باشد.

> Power over Ethernet (PoE) (IEEE 802.3af): هنگامی که یک دوربین تحت شبکه از این ویژگی پشتیبانی می کند ، به این معنی است که دوربین می تواند از طریق همان کابل داده اطلاعات برق دریافت کند. این مورد نیاز کابل کشی و هزینه های نصب را کاهش می دهد.

> بی سیم: یک دوربین شبکه با پشتیبانی از بی سیم داخلی هنگامی مورد توجه قرار می گیرد که اجرای کابل بین LAN و دوربین شبکه غیر عملی ، دشوار یا گران باشد. دوربین های شبکه بی سیم برای استفاده در موقعیت های بیرونی ، در محیط هایی مانند ساختمان های تاریخی که نصب کابل ها به فضای داخلی آسیب می رساند یا در مواردی که نیاز به جابجایی منظم دوربین ها به مکان های جدید است ، مناسب است. سوپر مارکت. اطمینان حاصل کنید که دوربین شبکه بی سیم از پروتکل های امنیتی مانند IEEE 802.1X و WPA/WPA2 (دسترسی Wi-Fi محافظت شده) پشتیبانی می کند ، که به ایمن سازی ارتباطات بی سیم کمک می کند.

> امنیت و مدیریت: در سطح ابتدایی ، یک دوربین تحت شبکه نظارت تصویری باید سطوح مختلف دسترسی به دوربین تحت شبکه را با رمز عبور محافظت کند. به عنوان مثال ، برخی از کاربران مجاز فقط می توانند تصاویر را از دوربین های خاص مشاهده کنند. برخی دیگر در سطح اپراتور دسترسی دارند و تعداد کمی نیز دسترسی به همه تنظیمات در دوربین شبکه را دارند. فراتر از حفاظت از رمز عبور چند سطحی ، یک دوربین شبکه ممکن است برای ارتباط ایمن رمزگذاری HTTPS را ارائه دهد. فیلتر کردن آدرس IP ، که حق دسترسی به آدرسهای IP تعریف شده را می دهد یا رد می کند. IEEE 802.1X برای کنترل دسترسی به شبکه ؛ و گزارش دسترسی کاربران

> ویژگی های مدیریت شبکه: آنها شامل پشتیبانی از کیفیت خدمات (QoS) هستند که می تواند ظرفیت شبکه را برای نظارت مهم در مأموریت در یک شبکه آگاه از QoS اولویت بندی و ذخیره کند و همچنین پشتیبانی از پروتکل اینترنت نسخه 6 (IPv6) علاوه بر آدرس IPv4.

ج) نحوه انتخاب دوربین شبکه:

برای تعیین نوع دوربین های شبکه مورد نیاز و همچنین تعداد دوربین های مورد نیاز برای پوشش کافی یک منطقه ، ابتدا باید صحنه یا محیط و هدف برنامه نظارت را تعیین کنید.

در نظر گرفتن:

 • محیط: این امر تعیین می کند که آیا شما به یک دوربین بیرونی یا داخلی نیاز دارید یا خیر ، آیا دوربین نیاز به دستکاری یا خرابکاری دارد و آیا محفظه خاصی مورد نیاز است. شرایط روشنایی را نیز در نظر بگیرید: آیا نور کافی برای به دست آوردن یک تصویر با کیفیت خوب وجود دارد؟ آیا نیاز به افزودن منابع نوری دارید؟ دوربین چقدر باید به نور حساس باشد؟

شکل 2.1.r.r. نزدیک                                                                                                   شکل 2.1.s.s. بررسی اجمالی

2) منطقه تحت پوشش: یک دوربین PTZ یا گنبد قادر به پوشش یک منطقه وسیع تر از یک دوربین شبکه ثابت است. هرچه مساحت بزرگتر باشد ، به دوربین بیشتری نیاز است.

3) برنامه:

الف) نوع نظارتی را که می خواهید انجام دهید (آشکار/پنهان-این به شما در انتخاب دوربین هایی که نصب غیر محرمانه یا محرمانه ارائه می دهند، کمک می کند).

ب) همچنین نوع تصویری را که می خواهید بگیرید ، تعیین کنید: نمای کلی یا نمای نزدیک برای اهداف شناسایی. هدف قرار دادن دوربین ، نوع دوربین و ویژگی های دوربین مورد نیاز (به عنوان مثال مگاپیکسل برای جزئیات استثنایی ، صدا ، ویژگی های امنیتی) و تنظیم/نوع لنز (معمولی ، تله فوتو یا زاویه باز) را تعیین می کند.

یک اپراتور امنیتی که از دوربین PTZ یا گنبد استفاده می کند می تواند مساحت وسیعی را پوشش داده و تصاویر مختلفی را برای اهداف مختلف ثبت کند. در بسیاری از موارد ، برای ثبت تصاویر با اهداف مختلف ، به دوربین های متفاوتی نیاز است (به عنوان مثال ، یک دوربین یک تصویر کلی را برای ثبت یک حادثه در حین عمل ارائه می دهد ، و یک دوربین دیگر برای نمای نزدیک یک شخص/شی برای اهداف شناسایی).

ج) مشاهده و ضبط نیازها: در نظر بگیرید که چه زمان و چند بار باید مشاهده و ضبط کنید: روز ، شب و/یا آخر هفته. قابلیت نرخ فریم ؛ وضوح؛ نوع پشتیبانی از فشرده سازی ویدئو (H.264/MPEG-4 Part 2/Motion JPEG) و عملکردهای مختلف مدیریت زنگ هشدار و ویژگی های ویدیویی هوشمند مانند تشخیص حرکت ویدئو ، زنگ فعال دستکاری و تشخیص صدا ، که همچنین از ویژگی هایی است که در پهنای باند صرفه جویی می کند. و فضای ذخیره سازی

د) ملاحظات اتصال: به عنوان مثال قدرت از طریق پشتیبانی از اترنت ، بی سیم.

تمرکز بر کیفیت تصویر، API باز ، ارتقاء رایگان، پشتیبانی از محصول جهانی

محصولات ویدئویی شبکه Axis بر ارائه کیفیت تصویر بالا متمرکز شده اند. این محصولات همچنین دارای API باز (رابط برنامه نویسی برنامه) هستند که بسیاری از فروشندگان نرم افزار را قادر می سازد برای آنها برنامه بنویسند. این مزیت انتخاب های شما را در برنامه های نرم افزاری افزایش می دهد. Axis همچنین به طور مداوم از محصولات ویدئویی شبکه خود با ارتقاء رایگان برای ویژگی های جدید که معرفی می شوند ، پشتیبانی می کند. پشتیبانی جهانی محصول نیز در دسترس است.

Axis علاوه بر دوربین های شبکه ، رمزگذار و رمزگشای ویدئو ، دستگاه های ضبط ویدئو شبکه و نرم افزار مدیریت ویدیو را ارائه می دهد. طیف گسترده ای از لوازم جانبی نیز موجود است: محفظه های محافظ ، روشن کننده های مادون قرمز ، پاور وسط شبکه و تقسیم کننده فعال ، اتصالات و کابل ها ، لنزها و لوازم جانبی لنز ، لوازم جانبی قدرت ، و لوازم جانبی شخص ثالث.

قبل از تصمیم به خرید یا خرید بسیاری از دوربین های شبکه ، بهتر است قبل از تصمیم گیری چند دوربین را آزمایش کنید. یک دوربین شبکه Axis را با یک نرم افزار رایگان مدیریت ویدیو AXIS Camera Station One امتحان کنید که با هر خرید دوربین شبکه بسته بندی می شود و همچنین در وب سایت Axis به آدرس www.axis.com قابل بارگیری است. AXIS Camera Station One مشاهده و ضبط همزمان کیفیت عالی H.264 ، MPEG-4 Part 2 و Motion JPEG را از یک دوربین نظارتی واحد فراهم می کند.

رمزگذار ویدئو

اگر از قبل دوربین های مداربسته آنالوگ مدار بسته دارید و می خواهید به یک سیستم نظارتی مبتنی بر IP بروید ، همچنان می توانید از سرمایه گذاری آنالوگ خود با افزودن رمزگذار ویدئو (که سرور ویدئو نیز نامیده می شود) استفاده کنید. به سادگی یک رمزگذار ویدیو را به دوربین های آنالوگ وصل کنید. رمزگذار سیگنال های آنالوگ را به ویدیوی دیجیتالی تبدیل می کند و آنها را از طریق شبکه IP ارسال می کند و کاربران را قادر می سازد تا دوربین ها را از راه دور کنترل کرده و همچنین ویدیوها را روی سرورهای رایانه شخصی ضبط و ذخیره کنند.

رمزگذار ویدئو عملکردها و مزایای جدیدی مانند قابلیت نظارت از راه دور ، مدیریت رویداد ، مقیاس پذیری و سهولت ادغام با سایر سیستم های امنیتی را به ارمغان می آورد. همچنین نیاز به تجهیزات اختصاصی مانند کابل کواکسیال ، مانیتورهای آنالوگ و دستگاه های ضبط فیلم دیجیتال را برطرف می کند.

شکل 2.2.a. رمزگذار ویدئو دوربین های آنالوگ را به یک راه حل ویدیویی مبتنی بر IP منتقل می کند

شکل 2.2.b. یک رمزگذار ویدئویی مستقل و یک کاناله با صدا ، پورت های ورودی/خروجی (ورودی/خروجی) برای کنترل دستگاه های خارجی مانند سنسورها و آلارم ها ، پورت های سریال (RS-422/485) برای کنترل دوربین های آنالوگ PTZ و اتصال اترنت با Power over پشتیبانی از اترنت

رمزگذار ویدئو را می توان به طیف گسترده ای از دوربین های تخصصی مانند دوربین سیاه و سفید بسیار حساس ، دوربین مینیاتوری یا میکروسکوپ ، علاوه بر دوربین های آنالوگ ثابت ، گنبدی ، داخلی ، بیرونی و pan/tilt/zoom متصل کرد.

یک رمزگذار ویدئویی مستقل معمولاً بین یک تا چهار اتصال به دوربین های آنالوگ و همچنین یک پورت اترنت برای اتصال به شبکه فراهم می کند. مانند دوربین های شبکه ، دارای یک وب سرور داخلی ، یک تراشه فشرده سازی ، یک سیستم عامل و قدرت پردازش برای اطلاعات محلی است.

علاوه بر دیجیتالی شدن سیگنال های آنالوگ ، یک رمزگذار ویدئو می تواند از بسیاری از عملکردهای دیگر پشتیبانی کند: به عنوان مثال ، عملکردهای ویدئویی هوشمند مانند تشخیص حرکت ویدئو ، هشدار دستکاری فعال و تشخیص صدا. ورودی ها و خروجی های دیجیتالی (I/O ، که می تواند رمزگذار را برای شروع ارسال تصاویر یا فعال کردن آلارم ها و دستگاه هایی مانند چراغ ها و درها) وادار کند. و درگاه (های) سریال برای داده های سریال یا کنترل دوربین ها و دستگاه های pan/tilt/zoom. با بافر کردن تصویر ، یک رمزگذار ویدیو همچنین می تواند تصاویر قبل و بعد از زنگ هشدار را ارسال کند.

برخی از رمزگذارهای ویدئویی Axis همچنین از Power over Ethernet (PoE) پشتیبانی می کنند که به رمزگذارهای ویدئویی و همچنین دوربین های آنالوگ متصل به آنها امکان می دهد از طریق همان کابل انتقال داده قدرت دریافت کنند. نصب آسان تر است و هزینه ها کاهش می یابد زیرا نیازی به نصب کابل های جداگانه برای برق نیست. همچنین انتقال دوربین/رمزگذار فیلم به مکان جدید را آسان تر می کند. با PoE ، یک رمزگذار دوربین/ویدئو در صورت قطع برق می تواند همچنان در صورت قطع برق به منبع تغذیه بدون وقفه کار کند.

شکل 2.2.c. هنگامی که AXIS Q7900 Rack به طور کامل مجهز به تیغه های رمزگذار ویدیویی 6 کاناله است ، می تواند 84 دوربین آنالوگ را در خود جای دهد.

در مواردی که تعداد زیادی دوربین آنالوگ با کابل های کواکسیال به اتاق کنترل اختصاصی راه پیدا می کند ، رمزگذارها یا تیغه های ویدئویی نصب شده بر روی قفسه (رمزگذارهای ویدئویی بدون پوشش آنها) مفید است. یک قفسه را می توان با ترکیبی از تیغه های رمزگذار ویدیو مجهز کرد. تیغه های رمزگذار ویدئو با یک ، چهار و شش کانال از Axis در دسترس هستند. قفسه ها دارای پورت های شبکه ، سریال و ورودی/خروجی هستند و ممکن است منبع تغذیه مشترکی برای همه پره ها باشد. قفسه های Axis همچنین تعویض داغ تیغه های رمزگذار ویدیو را فعال می کنند ، بنابراین هنگام نصب یا برداشتن تیغه ها نیازی به خاموش شدن نیست. یک قفسه 19 اینچی می تواند تا 84 دوربین آنالوگ را دیجیتالی کرده و چندین جریان را از هر کانال ارسال کند.

نکاتی که باید هنگام انتخاب راه حل رمزگذار ویدیو انتخاب کنید:

(همچنین به راهنمایی های ارائه شده در قسمت قبل در مورد دوربین های شبکه مراجعه کنید.)

> کیفیت تصویر: رمزگذارهای ویدئویی محور ، فیلم های دیجیتالی با کیفیت بالا و بدون همبستگی را ارائه می دهند. فیلتر deinterlace مصنوعات (مجموعه ای از خطوط افقی) ناشی از فناوری اسکن آنالوگ درهم تنیده را حذف می کند.

> نرخ فریم و وضوح: رمزگذارهای ویدئویی با عملکرد بالا محور ، نرخ فریم کامل – 30 فریم در ثانیه (فریم بر ثانیه) در NTSC ، 25 فریم در ثانیه در PAL – در تمام رزولوشن ها برای همه کانال های ویدئویی را فراهم می کند. رزولوشن های رایج عبارتند از: CIF (352×240 NTSC ، 352×288 PAL) ، 4CIF (704×480 NTSC ، 704×576 PAL) ، و D1 (702×480 NTSC ، 720×576 PAL) ، که بالاترین رزولوشن موجود است.

> فشرده سازی ویدئو: بسیاری از رمزگذارهای ویدیویی Axis به بیش از یک فرمت فشرده سازی ویدئو به کاربران پیشنهاد می دهند. استانداردهای فشرده سازی فیلم شامل Motion JPEG ، MPEG-4 و H.264 است. H.264 جدیدترین استاندارد فشرده سازی است که کارآمدترین فرمت را برای فشرده سازی فیلم ارائه می دهد و باعث صرفه جویی زیادی در پهنای باند و ذخیره سازی می شود.

> جریانهای متعدد و قابل تنظیم به صورت جداگانه: رمزگذارهای ویدیویی Axis که دارای این قابلیت هستند قادرند چندین جریان را از هر کانال ویدیویی ارائه دهند. هر جریان را می توان از نظر قالب و سطح فشرده سازی ، میزان فریم و وضوح متفاوت پیکربندی کرد.

> برقراری ارتباط با اترنت: برخی از رمزگذارهای ویدیویی Axis دارای پشتیبانی داخلی از PoE هستند. در صورت نیاز به PoE ، که هزینه ها را کاهش می دهد و نصب را آسان تر می کند ، در نظر بگیرید.

> صدا: میکروفون یا تجهیزات خطی را می توان به رمزگذارهای ویدیویی Axis با صدای یکپارچه متصل کرد. صدا با نظارت بر ویدئو ، کاربران را قادر می سازد تا به ناحیه ای گوش دهند یا صداهای غیرمعمول را بشنوند. تشخیص صدا همچنین می تواند به عنوان یک محرک رویداد استفاده شود.

> راه حل رک: در صورت نیاز به راه حل رک ، تعداد کانال های آنالوگ که یک رک می تواند پشتیبانی کند ، و همچنین انواع اتصال شبکه پشتیبانی شده را در نظر بگیرید.

> مدیریت رویداد و ویدئوی هوشمند: الزامات مربوط به ورودی/خروجی و عملکردهای ویدئویی هوشمند مانند تشخیص حرکت ویدئو ، تشخیص صدا و هشدار دستکاری فعال را در نظر بگیرید. این ویژگی ها می توانند به کاهش پهنای باند و مصرف فضای ذخیره سازی کمک کنند زیرا فقط داده های قابل اجرا را در صورت هشدار ارسال می کند.

> امنیت و مدیریت شبکه پیشرفته: رمزگذارهای ویدیویی محور راههای زیادی را برای ایمن سازی دسترسی به ویدئو ارائه می دهند. ویژگی های امنیتی شامل حفاظت از رمز عبور چند سطحی است. فیلتر کردن آدرس IP ، که حق دسترسی به آدرسهای IP تعریف شده را می دهد یا رد می کند. رمزگذاری HTTPS ، که یک کانال امن بین رمزگذار ویدئو و برنامه را فراهم می کند. و IEEE 802.1X برای کنترل دسترسی به شبکه. ویژگی های مدیریت شبکه کاری شامل کیفیت خدمات (QoS) است که به ایمن سازی پهنای باند لازم برای پخش ویدئو و کنترل دستورات روی شبکه کمک می کند. و پشتیبانی از پروتکل اینترنت نسخه 6 (IPv6) و آدرس های استاندارد IPv4.

> نرم افزار مدیریت ویدئو: رمزگذارهای ویدیویی Axis توسط طیف وسیعی از نرم افزارهای کاربردی از جمله AXIS Camera Station پشتیبانی می شوند.

 

نمایش 1–12 از 82 نتیجه

برد دوربین مدار بسته AHD

Major Features: Sony WDR Starlight CMOS Sensor Capture Moving Images. Hybrid Coaxial High-definition output, Excellent performance, clear and bright picture

پک دوربین مدار بسته 16 کانال AHD

پک دوربین مدار بسته 16 کانال هایکویژن AHD دوربین 5 مگاپیکسلی Turret TVI DS-2CE56H0T-IT3F ویژگی ها: > 5 مگاپیکسل COMS

پک دوربین مدار بسته 16 کانال IP

پک دوربین مدار بسته 8 کانال IP داهوا NVR2104HS-P-S2 رمزگشایی کدک H.264+/H.264 حداکثر پهنای باند ورودی 80 مگابیت بر ثانیه

پک دوربین مدار بسته 32 کانال IP

پک دوربین مدار بسته 32 کانال IP   [/fusion_text][fusion_code]PGRpdiBpZD0iMjkxNjcyODI0OTgiPjxzY3JpcHQgdHlwZT0idGV4dC9KYXZhU2NyaXB0IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmFwYXJhdC5jb20vZW1iZWQvczV6aGk/ZGF0YVtybmRkaXZdPTI5MTY3MjgyNDk4JmRhdGFbcmVzcG9uc2l2ZV09eWVzIj48L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=[/fusion_code][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

پک دوربین مدار بسته 4 کانال AHD

پک دوربین مدار بسته 4 کانال AHD توضیحات محصول پک دوربین مدار بسته آنالوگ AHD آنچه در پک گنجانده شده

پک دوربین مدار بسته 4 کانال IP

پک دوربین مدار بسته 4 کانال IP داهوا NVR2104HS-P-S2 رمزگشایی کدک H.264+/H.264 حداکثر پهنای باند ورودی 80 مگابیت بر ثانیه

پک دوربین مدار بسته آنالوگ 4 کانال

پک دوربین مدار بسته آنالوگ 4 کانال توضیحات محصول پک دوربین مدار بسته آنالوگ AHD توضیحات محصولات ●دوربین های AHD

پک دوربین مدار بسته بی سیم

پک دوربین مدار بسته بی سیم   [/fusion_text][fusion_code]PGRpdiBpZD0iMjkxNjcyODI0OTgiPjxzY3JpcHQgdHlwZT0idGV4dC9KYXZhU2NyaXB0IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmFwYXJhdC5jb20vZW1iZWQvczV6aGk/ZGF0YVtybmRkaXZdPTI5MTY3MjgyNDk4JmRhdGFbcmVzcG9uc2l2ZV09eWVzIj48L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=[/fusion_code][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

پک دوربین مدار بسته بیسیم خورشیدی

پک دوربین مدار بسته بیسیم خورشیدی   [/fusion_text][fusion_code]PGRpdiBpZD0iNjkwMjk2NDAzMzAiPjxzY3JpcHQgdHlwZT0idGV4dC9KYXZhU2NyaXB0IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmFwYXJhdC5jb20vZW1iZWQvV05lR3Q/ZGF0YVtybmRkaXZdPTY5MDI5NjQwMzMwJmRhdGFbcmVzcG9uc2l2ZV09eWVzIj48L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=[/fusion_code][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

پک دوربین مدار بسته دام آی پی 2 مگاپیکسلی داهوا

پک دوربین مدار بسته دام آی پی 2 مگاپیکسلی داهوا NVR2104HS-P-S2 رمزگشایی کدک H.264+/H.264 حداکثر پهنای باند ورودی 80 مگابیت