سنسور بیسیم دما و شدت نور رادیوئی RCL-02

توضیحات سنسور رادیوئی دما و شدت نور RCL-02 سنسور بیسیم دما و شدت نور RCL-02 برای همکاری مستقیم با گیرنده

سنسور حرکتی بی سیم رادیویی RCR-01

توضیحات سنسور حرکتی بی سیم رادیویی RCR-01 سنسور حرکتی بی سیم رادیویی RCR-01 یک فرستنده مستقل مجهز به باتری است.

سنسور حرکتی ماکروویو MCR-01

توضیحات سنسور حرکتی ماکروویو  MCR-01 سنسور حرکتی ماکروویو یک سنسور حرکتی فعال است. سنسور حرکت یکپارچه امواج الکترومغناطیسی با فرکانس