ترموستات رادیاتور بیسیم رادیوییRGT-01

توضیحات ترموستات رادیاتور بیسیم رادیوییRGT-01 ترموستات رادیاتور بیسیم رادیوییRGT-01 یک هد ترموستاتیک الکترونیکی است که جایگزینی برای هدهای سنتی است. توانایی